Tallinna Ülikool toetab Eesti arengut teadustulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Väärtustame professionaalsust, avatust, kvaliteeti ja ühtsust. Panustame tervet elulaadi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eestis ning soovime ka tööandjana olla eeskujuks tervist väärtustava mõtteviisi rakendamisel.

Tallinna ülikoolis saab tööd:

Teadusprojektide kirjutaja-nõustaja - kandideerimise tähtaeg 27. jaanuar 2019

R&D project writer - adviser - deadline of application 27th January 2019

 

Lisainfo: personaliarenduse peaspetsialist Jana Veenpere, tel 619 9515.


Töötajaid ülikoolis822

akadeemilised töötajad389

mitteakadeemilised töötajad433