2013. aasta detsembris koostati ning kinnitati Tallinna Ülikooli uued e-õppe tegevussuunad, mis aitavad planeerida ja koordineerida e-õppe alast tegevust ja arengut ülikoolis peale Euroopa Liidu rahastusprogrammide lõppemist (BeST, Primus). Kokku sõnastati 6 põhisuunda või eesmärki:

  1. Eelduse loomine kvaliteetse e-õppe läbiviimiseks
  2. E-õppe vahendite loomine
  3. Avatud veebikursuste põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine
  4. Ülikoolis rahvusvahelistumise toetamine
  5. Elukestva õppe edendamine e-õppe toel
  6. Digiajastule vastava taristu loomine

Seejärel koostati vastav dokument (vt allpool), kus on kõik põhi- ja alameesmärgid põhjalikult lahti kirjutatud ning iga tegevuse juurde määratud vastutaja. Dokument kinnitati 20. detsembril 2013 akadeemilise prorektori poolt. Tegevussuunad loodi kolmes erinevas töörühmas:

  • tegevussuunad 1 ja 2: Elo Sepp (töörühma juht), Ave Mattheus, Gerhard Lock, Kadri Herde, Kätlin Vanari, Katrin Karu, Heidi Paju, Marju Aolaid
  • tegevussuunad 3, 4, 5: Peeter Normak (töörühma juht), Marvi Pulver, Veronika Rogalevitš, Sirje Virkus
  • tegevussuund 6: Toomas Meister (töörühma juht), Mart Laanpere ja Kristjan Madalvee