Vastuvõtt

Ülikooli astujaid abistab Karjäärivurr

23. juunil algavaks sisseastumisavalduste esitamise ajaks käivitasime uue veebiga koos ka erialavalikut lihtsustava Karjäärivurri.

noored inimesed

 

Koondasime kõik õppekavad spetsiaalselt loodud erialade moodulisse, kus vastavalt tasemele, keelele ja üksusele saab tulevane tudeng valida välja enim huvi pakkuvad erialad. Koostöös karjäärinõustajatega ja Tallinna Ülikooli vilistlastega agentuurist Vurr loodud digilahendus vurr.tlu.ee aitab aga neid, kel häid ideid napib või vastupidi – neid, kellel tundub, et valikuid on liigagi palju. Vurr annab vastavalt isikuomadustele, tugevustele, huvidele ja väärtustele kõige sobivamad erialavasted ning võimalikud karjääriteed erinevates ametites. Inspiratsiooni erialavaliku langetamiseks annavad ka vilistlaste videod. 

Ülikooli teadussaavutuste, teadlaste ja uudiste sisukamaks tutvustamiseks lõime eraldi teadusveebi. Populaarteaduslikumat ja meelelahutuslikumat infot, tudengilugusid, intervjuusid õppejõudude ja teadlastega ning palju muud leiab uuenenud Meediaväravast. Nii Eestis kui ka välismaal elavatele vene keelt kõnelevatele tudengikandidaatidele on mõeldud venekeelne veebileht

Veeb valmis koostöös riigihankepartneri Web Expert OÜ-ga. 

Keeruta Karjäärivurri ja kohtumiseni Tallinna Ülikoolis!