Doktorant saab korraga kuuluda ainult ühte doktorikooli. Doktorikoolide liikmeks määratakse vaikimisi iga doktorikooli kuuluval õppekaval juba õppiv ja sellele õppima asuv doktorant. Osade doktorikoolidega liitumiseks on vaja esitada sooviavaldus. Täpsemat infot liitumise kohta saate küsida doktorikooli kontaktisikult.

 

Doktorikoolid ja nende kontaktid

Doktorikool Õppekavad Juhtpartner TLÜ esindaja Kontakt E-mail 
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (BBDK) Analüütiline biokeemia Ruth Shimmo Tiina Aavik tiina.aavik@tlu.ee  
Eesti matemaatika ja statistika doktorikool (EMSDK) Füüsika Andi Kivinukk Pirje Jürgens pirje.jurgens@tlu.ee
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK) Füüsika Tõnu Laas Tiina Aavik, tiina.aavik@tlu.ee
Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (HKTDK) Kasvatusteadused TLÜ Katrin Niglas, Larissa Jõgi Tiina Anspal, tiina.anspal@tlu.ee
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (IKTDK) Infoühiskonna tehnoloogiad TTÜ David Lamas Pirje Jürgens pirje.jurgens@tlu.ee
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) Lingvistika Anna Verschik, Kristel Toom Doris Feldmann doris.feldmann@tlu.ee
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) Ajalugu, Kultuuride uuringud TLÜ Marek Tamm, Tõnu Viik Doris Feldmann doris.feldmann@tlu.ee
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (KSTDK) Sotsiaaltöö, Tervisekäitumine ja heaolu, Demograafia, Psühholoogia, Sotsioloogia Airi Värnik, Merike Sisask

Tiina Aavik

Victoria Vinckler

tiina.aavik@tlu.ee

victoria.vinckler@tlu.ee

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (MTÖDK) Ökoloogia Tiiu Koff Tiina Aavik tiina.aavik@tlu.ee
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (MTIDK) Riigi- ja poliitikateadused Leif Kalev Victoria Vinckler victoria.vinckler@tlu.ee

Doktorikoolide ühisüritused

Juuni 2018

6.-8. juunil 2018 toimub kultuurievolutsiooni teemaline konverents Tartus. Huvilised eri valdkondadest on oodatud nii esinema kui osalema-kuulama. Esinemisvõimalus on nii ettekande kui plakati vormis. Teese arvustavad valdkonna asjatundjad.Teeside tähtaeg: 14.02.2018. Rohkem infot leiate konverentsi kodulehelt.

KTKDK ja KFSDK kirjutamislaagritesse on oodatud doktorikoolide kõikide partnerasutuste doktorandid ja juhendajad. Juunikuine kirjutamislaager toimub 11.-15. juuni 2018.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool korraldab 25. juunil 2018 kraadiõppuritele ja noorteadlastele mõeldud huumoriuurimise-teemalise seminaripäeva. Seminaripäev, mis eelneb rahvusvahelisele ISHS (International Society for Humor Studies) konverentsile Tallinna Ülikoolis (26.-29. Juuni 2018), toob huviliste ette tunnustatud teadlased. Rohkem infot leiate siit. Registreerumine toimub siin

Osa doktorikoolide tegevusi viiakse läbi doktorikoolide koostöös. Täpsemat infot ürituste kohta leiate doktorikoolide kodulehtedelt.

Märts 2018

KTKDK ja KFSDK kirjutamislaagritesse olid oodatud doktorikoolide kõikide partnerasutuste doktorandid ja juhendajad. Märtsikuine kirjutamislaager toimus 22.-25. märts 2018.

Veebruar 2018

5.-9. veebruaril 2018 korraldas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) koostöös Keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikooliga (KFSDK) Tartu Ülikoolis talvekooli “Fact and Method: data, borders and interpretation”.Talvekooli plenaarloengud ja järgnevad diskussioonid on avalikud. Kõik huvilised on oodatud! Loengud toimuvad Jakobi 2–226 ringauditooriumis Tartus. Rohkem infot siit.

Jaanuar 2018

15.-19. jaanuaril 2018 toimus Nelijärve Puhkekeskuses Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ja Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli ühisüritusena kirjutamislaager. Kirjutamislaager pakub hea võimaluse töötada väitekirja või teadusartikli kallal segamata ja toetavas keskkonnas. Oodatud on kõik KTKDK ja KFSDK doktorandid ja nende juhendajad! 

Detsember 2017

8.detsembril toimus Tartu Ülikooli ruumides KTKDK ja KFSDK oskuskoolitus ajajuhtimise teemal. 

November 2017

EMTA lavakunstikooli ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koostöös toimus ajavahemikus oktoober 2017 – mai 2018, kord kuus, kl 12.00–15.30 loengusari RUUM

Mis on doktorikoolid?

Doktorikool on kolme või enama asutuse poolt loodav ühendus, mille hulgas on vähemalt kaks Eesti ülikooli. Doktorikooli võivad lisaks kaasatud olla Eesti või välisriigi teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, avaliku sektori asutused, mittetulundusühingud või äriühingud.

Doktorikoolid tegutsevad 2016. aastast (kuni 2022) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste Strateegilise Arengu toetamise“ ehk ASTRA raames. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hetkel tegutseb 13 doktorikooli, milles osalevad kuus Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Iga doktorikooli partnerite vahel sõlmiti konsortsiumileping ja iga doktorikooli juhtimiseks moodustati kuni 9-liikmeline doktorikooli nõukogu. Nõukogu töös võib sõnaõigusega osaleda üks nominaalaja piires olev doktorant igast partnerülikoolist.

Doktorikoolide eesmärgid

Doktorikoolide eesmärk on toetada valdkonna doktoriõppe ja -kavade arendamist ülikoolides, kaasates võimalikult paljusid Eesti ülikoolides õppivaid doktorante. Sellest lähtuvalt viiakse doktorikoolide raames läbi tegevusi viies tegevuste grupis, kusjuures mõnede tegevuste puhul eeldatakse ka doktorikoolide vahelist koostööd.

1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi; orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine.

4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks erinevad õpetamis-ja juhendamisalased koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Sh näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).