Õppevaldkonnad

Õppekavad Tulemuslepingu alusel moodustatud ülikooli toetusega õppekohad

 

HARIDUS  

 

Kasvatusteadused Õppekava (ÕIS) 5
HUMANITAARIA JA KUNST    
Ajalugu Õppekava (ÕIS) 2
Kultuuride uuringud Õppekava (ÕIS) 6
Lingvistika Õppekava (ÕIS) 3

LOODUS JA TÄPPISTEADUSED 

   
Analüütiline biokeemia Õppekava (ÕIS) 1
Infoühiskonna tehnoloogiad* Õppekava (ÕIS) 2 (+4)*
Ökoloogia Õppekava (ÕIS) 1

SOTSIAALTEADUSED, ÄRINDUS JA ÕIGUS

   
Demograafia Õppekava (ÕIS) 1
Psühholoogia Õppekava (ÕIS) 1
Riigi- ja poliitikateadused Õppekava (ÕIS) 1
Sotsioloogia Õppekava (ÕIS) 2

TERVIS JA HEAOLU

   
Sotsiaaltöö Õppekava (ÕIS) 2
Tervisekäitumine ja heaolu Õppekava (ÕIS) 2

*Instituudi rahastusega( sh projektipõhised) õppekohad

Kuus tulemuslepingu alusel ja ülikooli toetusega õppekohta jagatakse vastuvõtuperioodil pärast vastuvõtueksameid ühise pingerea alusel teadusprorektori poolt moodustatava otsustuskogu poolt. Kaks õpppekohta jagatakse vastuvõtuperioodil pärast vastuvõtueksameid TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi direktori poolt.