Projektide talitus

  • hangib ja levitab informatsiooni teadus- ja arendustegevuste rahastamis- ja partnerlusvõimaluste kohta;
  • nõustab ja toetab teadus- ja arendusprojektide taotlejaid ja elluviijaid kogu projekti elutsükli vältel;
  • haldab teadus- ja arendusprojektide lepinguid Ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning kannab teadusprojektid Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS);
  • korraldab valdkonda puudutavaid infopäevi ja koolitusi;
  • tegeleb ülikooli teadusrahastuse taotlemise kompetentsi suurendamisega;
  • arendab teadus- ja arendusprojektide taotlemise ja elluviimise tugisüsteemi lähtudes Ülikooli streteegilistest eesmärkidest.

Kõikide projektide taotluse ja elluviimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda projektide talituse poole. Täpsem info (sh rahastusvõimaluste kohta) on leitav ülikooli siseveebist > Tugiteenused > Teadus.

E-post: projektid@tlu.ee

Asume Mare hoone (Uus-Sadama 5) 6. korrusel ruumis M-642.

Võta ühendust:

Sandra Räim
projektide nõustaja (WebDesktop;ETIS) 
E-post: sandra.raim@tlu.ee
Telefon: 640 9147

Liina Kotkas
teadusprojektide peaspetsialist (H2020; Participant Portal)
E-post: liina.kotkas@tlu.ee
Telefon: 640 9248