Teadus

Teadlaste Öö Festivali inimluude uurimise ning hiliskeskaegsete leidude töötuba

26.09.2018 kell 13.00 - 16.45

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Töötoa esimeses pooles näidatakse arheoloogilistelt välitöödelt leitud inimluid ning tutvustatakse peamiseid uurimismeetodeid. Töötuba viib läbi Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi doktorant Liivi Varul. Vaatame kuidas eristada inim- ja loomaluid, kuidas määrata indiviidi vanust ja sugu ning kuidas tõlgendada erinevaid luudel olevaid jälgi. Räägime ka sellest, kuidas uurijad koguvad andmeid minevikus elanud inimeste toitumise, mobiilsuse, põetud haiguste ja nende esivanemate kohta.

Töötoa teine pool on suunatud hiliskeskaegste leidudele, mida viib läbi Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Erki Russow. 2018. aasta kevadel avastati Kalamajas Jahu ja Väike-Patarei tänava vahelise kvartali arheoloogilistel kaevamistel erakordne leiukoht – hiliskeskaegne prügimägi. Aprillist oktoobrini toimuvatel uuringutel on tänaseks päevavalgele toodud palju erandlikke leide, millest osa on juba leidnud tutvustamist ajakirjanduses. Töötoas räägitakse põgusalt sellest, mis teeb kõnealuse objekti Tallinna arheoloogilise uurimise seisukohast unikaalseks ning näidatakse neid leide, mis on tänaseks jõudnud Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu kollektsiooni.

Töötoad toimuvad kahel erineval kellaajal, kl 13:00 - 14:45 ning kl 15:00 - 16:45.

Piiratud kohtade arvu tõttu palume osalemisest teada anda hiljemalt 21. septembri hommikuks, kas järgnevate registreerimisvormide kaudu või TLÜ teaduskorralduse spetsialistile Kersti Padole.

Registreeru töötuppa algusega kl 13:00

Registreeru töötuppa algusega kl 15:00

NB! Palume koguneda Rüütli 10 välisukse juurde 5 minutit enne töötoa algust.