Doktoritöö kaitsmine

Humanitaarteaduste instituudi doktorandi Rita Anita Forssteni doktoritöö kaitsmine

15.06.2021 kell 10.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

15. juunil 2021. aastal algusega kell 10.00 kaitseb Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Rita Anita Forssten doktoritööd "The effects of L1-L2 analogy and transparency in Estonian adolescents’ EFL idiom comprehension" („Ema- ja teise keele vastete analoogia ja läbipaistvuse mõju eesti teismeliste inglise keele kui võõrkeele idioomide mõistmisele“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Liljana Skopinskaja ning Tallinna Ülikooli professor Suliko Liiv.

Oponendid on Turu Ülikooli professor Katja Mäntylä ning Kansai Ülikooli dotsent Kris Ramonda.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.