Teadus

Dora Pluss lühiajalise õpirände lisavoor on avatud 31. juulini

Tallinna Ülikool korraldab Dora Pluss lühiajalise õpirände taotluste lisavooru, et täiendavalt ära jagada 17 000 euro väärtuses stipendiume.

Inimesed räägivad

Dora Pluss alategevuse 1.1 “Lühiajaline õpiränne” raames toetatakse magistrantide, doktorantide, õppejõudude ja teadlaste osavõttu välismaal toimuvast erialasest konverentsist, seminarist, kursusest või muust erialasest tegevusest, mille kestus on kuni 30 päeva. 

Toetust saavad taotleda isikud, kes:

  • on TLÜ akrediteeritud õppekavadel õppivad magistrandid ja doktorandid;
  • on TLÜ õppejõud ja teadlased, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada;
  • ei kasuta toetuse päevaraha samaaegselt teiste mobiilsustoetuste (Kristjan Jaagu stipendium, Erasmus Pluss, doktorikoolid vmt) poolt väljamakstud elamistoetusega;
  • ei viibi lähetuse toimumise ajal akadeemilisel puhkusel;
  • ei taotle toetust ühe lähetuse jooksul mitme riigi külastamiseks.

NB! Toetust võib kasutada ka siis, kui viibitakse teiste mobiilsustoetuste (Kristjan Jaak, Erasmus Pluss, Dora Pluss) abil välismaal, kuid sellisel juhul peab lähetus algama ja lõppema välismaal viibimise asukohariigis.

Toetusega kaetakse:

Maksimaalne toetuse suurus on 2000 eurot ühe lähetuse kohta.

Lisainfo ja taotlusvorm