Teadus

Meie teadlased Arvamusfestivalil

10.-11. augustil toimub Paides kuues Arvamusfestival, mille aruteludes osalevad ka mitmed Tallinna Ülikooli teadlased.

Tallinna Ülikooli hoone

Reedel, 10. augustil kell 12 juhib Eesti NATO Ühingu korraldatavat arutelu ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts. Arutletakse populismi tõusu üle Euroopas, selle tähenduse ja olemuse üle. Küsitakse, kas populism on ainult negatiivse mõjuga või võib ta mõjuda Euroopa ja laiemalt lääne demokraatia probleemidele positiivselt? Kuhu suunas liigub Euroopa ja milline on populismi olukord Eestis? Samuti osaleb arutelus meie poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson.

Samal päeval kell 14 toimub arutelu digimuutuva kooli teemal, kus lööb kaasa haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts. Mõeldakse, kuidas peaks kool muutuma, kui muutub maailm ja oskused, mida tulevikus vajame. Üha enam otsitakse uutmoodi lahendusi, mis aitaksid tõhusamalt õppida ja õpetada. Õpetajaid julgustatakse kasutama õppetöös rohkem digivahendeid, sest “õpilased on nagunii kogu aeg nutimaailmas”. Kas kool peaks õpilastele nutimaailma järgnema või pigem õpetama neid ka ilma selleta toime tulema? Kas nutisõltuvus on reaalne oht? Kas kõike saab kogu aeg guugeldada või peaks mõned asjad peas olema?

Reedese päeva lõpetab kell 18 algav Elav raamatukogu teadlastega, mida veab eest Eesti Teadusagentuur. Raamatukogust saab "laenutada" meie humanitaarteaduste instituudi vanemteaduri Marika Mägi. Elava raamatukogu osalejad saavad „riiulilt“ „laenutada“ teadlase, kellega väikeses rühmas vestelda huvipakkuvatel teemadel ning saada teaduslikult põhjendatud vastuseid oma küsimustele. Arutelus toimub 3-4 laenutusringi ja laenutustele eelneb „raamatuesitlus“ teadlaste ja teemade tutvustusega. Raamatukogus leidub huvipakkuvat nii loodus-, reaal- kui humanitaarteaduste vallast.

Laupäeval, 11. augustil kell 12 on võimalus osaleda arutelul „Haridus 2.0 – milline uuendus tuleks installida?“, mida korraldavad TLÜ haridusinnovatsiooni keskus ja Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Panelistide hulgas on loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur. Küsitakse, kuhu peaks Eesti haridus jõudma järgmise 10-15 aasta jooksul? Millised globaalsed ja kohalikud muutused ning trendid seda mõjutavad? Kuhu oleme jõudnud praeguse strateegia? Millised on olnud meie edusammud ja mis vajab veel tööd? Mis on kõige olulisemad sammud, mida saame teha täna Eesti hariduses, et meie 200. sünnipäevaks oleks Eesti parem paik? Arutelu eesmärk on kuulda kõikide erakondade haridusvaldkonna visioone aastani 2035. Omapoolse visiooni loob ekspertgrupp. Ideed koondatakse ning esitatakse Haridus- ja teadusministeeriumile uue Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2020-2035 sisendiks.

Samal päeval kell 14 toimub Haridus 2.0 laval arutelu "Kes peaks otsustama, mida peaks õppima?", milles lööb kaasa ka meie kirjandusõpetuse lektor Priit Kruus. Arutelu otsib vastust küsimustele: Millist haridust ja kellele vajab Eesti riik ja ühiskond järgmiseks sajaks aastaks? Kas tänane kool annab järgmisele generatsioonile tööturule vastavad oskused? Milliseid sotsiaalseid oskuseid õpivad noored täna ja millistele peaksime keskenduma tulevikus? Millisel staadiumil otsustame suurema osa sellest, mida õppida? Kuidas tagame õpitava info ja õpikvaliteedi eri piirkonnati?

Kell 16 arutletakse teadusalal Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi ajakirjanduse dotsendi Barbi Pilvrega, mis „keeles“ teadlased räägivad. Teaduse potentsiaal võib tihtipeale jääda täiel määral kasutamata, kuna teadlaste "keelt" on keeruline mõista ja konkreetse sihtrühma jaoks arusaadavaks kasuks interpreteerida. Paneelis püütakse leida vastuseid küsimustele, kuidas teadlaste panust ühiskonda paremini esile tuua ning kuidas "tõlkida" teadustööst tulevat väärtust nii, et see oleks arusaadav ja väärtustatud nii ettevõtjate, poliitikute, ajakirjanike, teiste teadlaste kui tavakodanike hulgas.

Arvamusfestival toob kokku Eesti inimeste ja ühiskonna jaoks tähendusrikkad teemad, et luua arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindav Eesti. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos julgelt ja siiralt arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Loe Arvamusfestivalist lähemalt.