Me edendame eestikeelset ja Eesti arengule suunatud teadustööd. Oleme lõimunud Euroopa haridus- ja teadusellu, et panustada Eesti kujunemisse nutika majanduse ning targa ühiskonnakorraldusega riigiks.

OECD Frascati käsiraamatu kuuest teadusvaldkonnast on Tallinna Ülikoolis esindatud viis valdkonda, mille vahel jagunes ülikooli teadus-, arendus- ja loometegevuse rahastus 2020. aastal järgmiselt:

  • sotsiaalteadused 56,2 % 
  • humanitaarteadused ja kunstid 27,6 %
  • loodusteadused 8,6%
  • tehnika ja tehnoloogia 5,1 %
  • arsti- ja terviseteadused 2,6 %

Alltoodud tabelis on välja toodud Tallinna Ülikooli mahukamad rahvusvahelised ja interdistsiplinaarsed teadusprojektid 2020. aastal.

Projekti nimetus ja rahastaja Fookusvaldkond Projekti kestus 

Osalevad akadeemilised üksused TLÜs

"Interdistsiplinaarse uurimisgrupi "Linnad, töö ja digitaalsed platvormid” algatamine Tallinna Ülikoolis: koroonaviiruse mõjud digtaalsele tööle. Toetab Tallinna Ülikooli uuringufond (TF4820) Kultuurilised kompetentsid 01.09.2020 - 31.08.2022 Tauri Tuvikene, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Gogreen Routes - Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental  Solutions (vaata ETISes TRU19215) Terve ja jätkusuutlik eluviis 01.06.2020 - 31.05.2024 Projekti juht jätkusuutliku arengu prorektor PhD Helen Sooväli-Sepping
Translating Memories: The Eastern European Past in the Global Arena. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TAU19181) Kultuurilised kompetentsid 01.09.2019 - 31.08.2024 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht PhD Eneken Laanes)
Noorte iseseisvumine ja elluastumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine. EL Horisont 2020 Ühiskonnateadused ja kultuur 01.01.2021 - 31.12.2023 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Ellu Saar)
Täites lünki sotsiaalses kondakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TAU19188) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.02.2020 - 31.01.2023 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Marge Unt)
Sotsiaalne ja uuenduslik kultuuriturismi platvorm ning selle potentsiaal euroopastamise süvenemisel. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TRU19123) Kultuurilised kompetentsid 01.01.2020 - 31.12.2022 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht PhD  Hannes Palang)
Haridusuuenduste parendamine koolides. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TKA19154) Haridusuuendus 01.01.2020 - 31.12.2022 Haridusteaduste Instituut (projekti juht PhD Terje Väljataga)
Koolitu oma emakeeles: mitmekeelne rahvusvaheline koolitus Euroopa Liidu tsiviil- ja kaubandusõigusest. Euroopa Komisjoni programm (vaata ETISes TKA20023) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.05.2020 - 31.12.2021 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Mart Susi)
MetDect: Uurimus Eesti asustusmustri, käsitööoskuste ja visuaalse kultuuri aegadeülestest muutustest metallidetektorileidude põhjal. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TAU20031) Kultuurilised kompetentsid 01.09.2020 - 31.08.2022 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht PhD Tuuli Kurisoo)
Migratsiooni- ja integratsioonialaste teadusuuringute ja võrgustike ekspertteadmiste ühendamine. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TKA19055) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.09.2019 - 31.08.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Raivo Vetik)
Tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TRU19153) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.12.2019 - 30.11.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Merike Sisask)
Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna kommunikatsiooni kvalitet ja efektiivsus. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TAU18119) Digi- ja meediakultuur 01.02.2019 - 31.01.2021 Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (projekti juht PhD Arko Olesk)
Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine. EEA Financial Mechanism Baltic Research Programme (vaata ETISes TÕA19009) Haridusuuendus

01.02.2019 - 31.01.2023

Haridusteaduste Instituut (projekti juht Triin Ulla)
Cultural Data Analytics (CUDAN), EL Horisont 2020 ERA Chair (vaata ETISes TKA18077) Digi- ja meediakultuur 01.01.2019 – 31.12.2023 Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (projekti juht PhD Maximilian Schich)
Tehnoloogiline ebavõrdsus - tehnoloogilise innovatsiooni ja sotsiaalse ebavõrdsuse seosed. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TRU18136) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.01.2019 - 31.12.2021 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Ellu Saar)
Platformtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng. EL Horisont 2020 (vaata ETISes TRU18149) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.01.2019 - 31.12.2021 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Marge Unt)
Soolise palgalõhe vähendamine. "RITA1" projekt (vaata ETISes RITA1/02-02) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.01.2019 - 31.12.2021 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Kadri Täht)
"COST programm" projekt "Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth" (vaata ETISes TMO18163) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.10.2018 - 01.09.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Anu Toots)
„Between the Times“: Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe EL Horisont 2020 ERC grant (vaata ETISes TAU17149) Kultuurilised kompetentsid 01.06.2018 - 31.05.2023 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht PhD Liisi Keedus)

Võõras vs kohalik kesk- ja uusaja toitumisharjumustes Läänemere idaaladel: päritoluanalüüside kasutamine tarbimismuutuste jälgimisel. (vaata ETISes PRG29)

Kultuurilised kompetentsid 01.01.2018 – 31.12.2022 Arheoloogia teaduskogu (projekti juht Lembi Lõugas)

Eesti rahvastiku nüüdisareng: kestlikuma ühiskonna poole viiva tee otsingul. (vaata ETISes PRG71)

Ühiskond ja avatud valitsemine 01.01.2018 – 31.12.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht Allan Puur)
Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele. "RITA1" projekt (vaata ETISes TG4317) Kultuurilised kompetentsid 01.01.2018 - 31.12.2020 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht Marek Tamm)
Enactive Co-presence in Narrative Virtual Reality: A Triadic Interaction ModelMobilitas pluss tippteadlase toetus (vaata ETISes MOBTT90) Digi- ja meediakultuur 01.09.2017- 31.08.2022 Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (projekti juht PhD Pia Tikka)
Salme Event: Two Vendel Period Mass Burials in Ships on Saaremaa, Estonia -subproject of Uppsala University project The Viking Phenomenon, Rootsi Teadusnõukogu (vaata ETISes TAU17036) Kultuurilised kompetentsid 01.04.2017-31.12.2020 Arheoloogia teaduskogu (projekti juht PhD Jüri Peets)
Co-creation of Service Innovations in Europe, EL Horisont 2020 (vaata ETISes TKA17073) Ühiskond ja avatud valitsemine 01.12.2017-30.11.2020 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Zsolt Bugarszki)
Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland, EL Life+ Climate mitigation (vaata ETISes TRU16133)      Terve ja jätkusuutlik eluviis 01.07.2016-30.06.2021   Loodus- ja terviseteaduste instituut ökoloogia keskus (projekti juht PhD Mati Ilomets)
Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research,  EL Horisont 2020 ERA Chair (vaata ETISes TAU15034) Haridusuuendus 10.07.2015 - 30.09.2020 Haridusteaduste Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)

Vaata üksuste teadusprojekte: 

Ajaloo Arheoloogia ja kunstiajaloo keskus täidab kahte riiklikult finantseeritavat institutsionaalset uurimisteemat. 

Maastiku ja kultuuri keskuse teadusprojektid

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) teadusprojektid

Demograafia keskuse teadustegevus

Haridustehnoloogia keskuse teadusprojektid

Ökoloogia keskuse teadustegevus ja -projektid

 Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus MEDIT

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi loome- ja arendusprojektid

Digitehnoloogiate instituudi teadusprojektid

Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

Humanitaarteaduste instituudi teadusprojektid

Loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojektid

Ühiskonnateaduste instituudi akadeemilised suunad ja teadusprojektid