Me edendame eestikeelset ja Eesti arengule suunatud teadustööd. Oleme lõimunud Euroopa haridus- ja teadusellu, et panustada Eesti kujunemisse nutika majanduse ning targa ühiskonnakorraldusega riigiks.

Ülikooli 2018. a projektipõhisest teadusrahastusest moodustasid ETISe kategooriate alusel:

  • ühiskonnateadused ja kultuur 75,9 % 
  • loodusteadused ja tehnika 12,6%
  • bio- ja keskkonnateadused 8,2 %
  • terviseuuringud 3,3 %

Alltoodud tabelis on välja toodud Tallinna Ülikooli mahukamad rahvusvahelised ja interdistsiplinaarsed teadusprojektid 2017. aastal.

Projekti nimetus ja rahastaja Fookusvaldkond Projekti kestus 

Osalevad akadeemilised üksused TLÜs

"COST programm" projekt "Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth" (vaata ETISes TMO18163) Ühiskonnateadused ja kultuur 01.10.2018 - 01.09.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Anu Toots)
„Between the Times“: Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe EL Horisont 2020 ERC grant (vaata ETISes TAU17149) Kultuurilised kompetentsid 01.06.2018 - 31.05.2023 Humanitaarteaduste instituut (projekti juht PhD Liisi Keedus)
Cultural Data Analytics (CUDAN), EL Horisont 2020 ERA Chair Digi- ja meediakultuur 01.01.2019 – 31.08.2023 Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, humanitaarteaduste instituut, digitehnoloogiate instituut (projekti juht PhD Indrek Ibrus)
 

Võõras vs kohalik kesk- ja uusaja toitumisharjumustes Läänemere idaaladel: päritoluanalüüside kasutamine tarbimismuutuste jälgimisel. (vaata ETISes PRG29)

Kultuurilised kompetentsid 01.01.2018 – 31.12.2022 Arheoloogia teaduskogu (projekti juht Lembi Lõugas)

Eesti rahvastiku nüüdisareng: kestlikuma ühiskonna poole viiva tee otsingul. (vaata ETISes PRG71)

Ühiskond ja avatud valitsemine 01.01.2018 – 31.12.2022 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht Allan Puur)
Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research,  EL Horisont 2020 ERA Chair (vaata ETISes TAU15034)       Haridusuuendus 10.07.2015-09.06.2020 Haridusteaduste Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)
Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland, EL Life+ Climate mitigation (vaata ETISes TRU16133)      Terve ja jätkusuutlik eluviis 01.07.2016-30.06.2021   Loodus- ja terviseteaduste instituut ökoloogia keskus (projekti juht PhD Mati Ilomets)
Enactive Co-presence in Narrative Virtual Reality: A Triadic Interaction ModelMobilitas pluss tippteadlase toetus (vaata ETISes MOBTT90) Digi- ja meediakultuur

01.09.2017- 31.08.2022

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (projekti juht PhD Pia Tikka)
Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, EL Horisont 2020 (vaata ETISes AU/14714      Ühiskond ja avatud valitsemine 01.05.2015-30.04.2018 Ühiskonnateaduste instituut Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, juhtpartner (projekti juht PhD Marge Unt)
Direct award of an action grant for the EMN National Contact Point of ESTONIA, EL Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 2014 - 2020, Siseministeerium (vaata ETISes TRU16211)       Ühiskond ja avatud valitsemine 01.01.2017-31.12.2018 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Ave Lauren)
Cross-Motion, EL Interreg Baltic Sea Region 2014-220 (vaata ETISes TKA16018)    Digi- ja meediakultuur 01.03.2016-01.03.2019

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, juhtpartner (projekti juht Alessandro Nanì

Human rights – mutually raising excellence, EL Horisont 2020, Twinning (vaata ETISes TAU15135)   Ühiskond ja avatud valitsemine 31.01.2016-01.02.2019 Ühiskonnateaduste Instituut, juhtpartner (projekti juht PhD Mart Susi
Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers, EL 7 Raamprogramm Marie Curie, Initial training networks  (vaata ETISes ÕA/113    Ühiskond ja avatud valitsemine 01.05.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Imagining Development: A multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in the post-socialist world,  EL 7 Raamprogramm Marie Curie, International Research Staff Exchange Scheme (vaata ETISes AU/1813)           Ühiskond ja avatud valitsemine 01.06.2013-01.09.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Salme Event: Two Vendel Period Mass Burials in Ships on Saaremaa, Estonia -subproject of Uppsala University project The Viking Phenomenon, Rootsi Teadusnõukogu (vaata ETISes TAU17036) Kultuurilised kompetentsid 01.04.2017-31.12.2020 Arheoloogia teaduskogu (projekti juht PhD Jüri Peets)
Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions, EL Interreg Central Baltic Programm 2014–2020 (vaata ETISes TRU16105) Terve ja jätkusuutlik eluviis 01.07.2016-31.12.2019 Haapsalu kolledž, juhtpartner (projekti juht Heli Kaldas)
Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use, EL Horisont 2020 - Societal Challenges work programm (vaata ETISes TRU17066)  Terve ja jätkusuutlik eluviis 01.06.2017-28.02.2018 Loodus- ja Terviseteaduste Instituut Ökoloogia keskus (projekti juht PhD Galina Kapanen), Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Konverentsikeskus
Co-creation of Service Innovations in Europe, EL Horisont 2020 (vaata ETISes TKA17073) Ühiskond ja avatud valitsemine 01.12.2017-30.11.2020 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Zsolt Bugarszki)
Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, EL Horisont 2020: YOUNG-3-2015 (vaata ETISes TAU16076)    Ühiskond ja avatud valitsemine 01.10.2016-01.10.2019 Ühiskonnateaduste instituut rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (projekti juht PhD Ellu Saar)
Political and socio-psychological determinants of inclusive integration context and their inter-dependencies,  Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (vaata ETISes EMP138)  Ühiskond ja avatud valitsemine 03.09.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste Instituut, juhtpartner (projekti juht PhD Raivo Vetik)
Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region, SmartZoos, EL Interreg Central Baltic 2014 - 2020 (vaata ETISes TRU15126)  Digi- ja meediakultuur 01.09.2015-31.08.2018   Digitaaltehnoloogiate Instituut Haridustehnoloogia keskus, juhtpartner (projekti juht PhD Terje Väljataga
Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship, EL Horisont 2020: YOUNG-3-2015 (vaata ETISes TRU16008)       Haridusuuendus 01.02.2016-31.12.2018 Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus (projekti juht PhD Kai Pata)

Vaata üksuste teadusprojekte: 

Ajaloo Arheoloogia ja kunstiajaloo keskus täidab kahte riiklikult finantseeritavat institutsionaalset uurimisteemat. 

Maastiku ja kultuuri keskuse teadusprojektid

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) teadusprojektid

Demograafia keskuse teadustegevus

Haridustehnoloogia keskuse teadusprojektid

Ökoloogia keskuse teadustegevus ja -projektid

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi juures tegutseb TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus MEDIT, mis toetab ja teostab interdistsiplinaarseid loome- ja teadusporjekte, mis hõlmavad ühelt poolt digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside uurimist, kombineerides selleks ennekõike humanitaarteaduslikke ja majandusteaduslike perspektiive.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi loome- ja arendusprojektid

Digitehnoloogiate instituudi teadusprojektid

Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

Humanitaarteaduste instituudi teadusprojektid

Loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojektid

Ühiskonnateaduste instituudi akadeemilised suunad ja teadusprojektid