Kui alustad ülikooliõpingute ajal tööd õpetajana, siis on oluline sul teada põhimõtteid, mis toetavad uute õpetajate sujuvat sisseelamist õpetajatöösse.

Tööle asumisel

  • Selgita kooli juhtkonnaga arutelus välja sinu tööülesanded ja nende mahuga seotud ootused. Eriti tähtis on läbi rääkida, millised on ootused tundide ettevalmistamisele ja muude ülesannete osas, mis ei ole otseselt seotud tundide läbiviimisega.  
  • Aruta kooli juhtkonnaga võimalusi kujundada tööülesandeid selliselt, et alustava õpetajana saaksid keskenduda tundide ettevalmistamisele ja läbiviimisele ning jääks aega ka oma töö analüüsiks ja mentoriga kohtumiseks.  
  • Lepi kokku, kes võiks olla sulle töö alustamise perioodil kooli poolseks mentoriks või juhendajaks. Kogenud kolleegil on võimalus täiendada oma mentoriks olemise oskusi vastavatel koolitustel Tallinn Ülikooli kutseaasta programmi raames.

Töötamise esimestel kuudel

  • Tutvu oma kolleegide ja nende erinevate rollidega koolis, kooli visiooni, eesmärkide, väärtuste ja tavadega.
  • Kohtu oma mentori/ juhendajaga ja/või otsusta oma osalemine alustavala õpetajale suunatud tugigrupis Tallinn Ülikooli kutseaasta programmi raames, mis tavapäraselt käivituvad õppeaasta alguses. 

Sisseelamisperioodi lõppedes

  • Tee kooli juhtkonnale ettepanekud kohtuda sisseelamisperioodil vähemalt kahel korral, et arutada tekkinud küsimusi ja leida võimalused professionaalse arengu toetamiseks.
  • Aruta kooli juhtkonnaga oma edasist valmisolekut suurendada ülesandeid (näiteks seoses kooli arendusprojektide, kooli ürituste ja sündmuste korraldamisel, korrapidamised, kooli ürituste korraldamine, teiste õpetajate asendamine, töörühmade eestvedamine jms).