tule külla

Tallinna Ülikool ootab külla kõiki Eesti koole, hariduskeskuseid, välisõpilasi ja teisi huvilisi. Külastusi viime läbi eesti-, inglise- ja vene keeles. Külastuse puhul tasuks arvestada ligikaudu 2h ajakuluga, mis sisaldab endas ülikooli ja õpivõimaluste tutvustust ning ka linnakutuuri.

Lisaks on võimalik külastusele lisaks võtta ka meelepärane pakett (töötuba, lühiloeng jm)

BALTI FILMI, MEEDIA JA KUNSTIDE INSTITUUT

Õppekava

Paketi nimi

Paketi tutvustus

Ajakulu

Õppejõud

Reklaam ja suhtekorraldus Reklaamisõnumi konstrueerimine ja visualiseerimine Osalema on oodatud 8 - 14 inimest 30 min loenguvormi ja peale seda 1 t praktilist tegevust koos tagasisidega Tiina Hiob
Ajakirjandus Mobiilne ajakirjandus Suurema, kui 20-25 grupi korral tuleb grupp jagada kaheks 45 minutit loengut koos ilmestavate näidetega Priit Hõbemägi
Ristmeedia Ristmeedia loeng Ristmeedia valdkonda tutvustav loeng 45 minutit Alessandro NanÌ (inglise keeles), Siiri Häidma (eesti keeles)
Ristmeedia Ristmeedia töötuba Töötuba tutvustab ristmeedia võimalusi ja laseb osalistel end proovile panna. 
Korraga saab osaleda kuni 5 inimest
Terve päev Alessandro NanÌ (inglise keeles), Siiri Häidma (eesti keeles)
  BFM majatuur + tudengifilmi vaatamine

Tutvustame Nova maja filmipaviljoni, telestuudiot, tehnikaladusid, helistuudioid, MEDITi ruume ja kinosaali. NB! Ligipääs ruumidele sõltub õppetöö käigust ja võib juhtuda, et kõiki ruume ühe külastuse käigus näha pole võimalik. Külastuse käigus räägime õppevõimalustest BFMis ning vaatame (võimalusel kinosaalis) valitud tudengifilmi. Ekskursioonide läbi viimise keeled: eesti, vene, inglise.

Suurema grupi kui 20-25 inimest, tuleb grupp jagada väiksemateks gruppideks.

1,5-2h  

HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT

Õppekava

Paketi nimi

Paketi tutvustus

Ajakulu

Õppejõud

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid History and Appeal of Science Fiction The lecture presents a brief overview of the history of science fiction in the USA and offers glimpses into today's range of speculative fiction genres. 90 min Paul Rüsse
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid "Miks oled Romeo?" Armastus Lääne mõtte ja kirjanduse ajaloos Loeng lähtub prantsuse filosoofi Alain Badiou väitest, et armastus on meie tänapäeva ühiskondades ohustatud tunnete liik ja juurdleb siis armastuse olemust Lääne mõtte ja ilukirjanduslikus traditsioonis, Plato Pidusöögi, William Shakespeare Romeo ja Julia ning Dante Alighieri Jumaliku Komöödia näitel. 30-45 min Daniele Monticelli
  Miks on muru roheline? Või kas ikka on? Loeng keelte ja kultuuride seostest, keeleteadusest ja psühholoogiast, tõlkimisest. 30-45 min Mari Uusküla
Vene filoloogia Ономастика и социокультурная среда: место для игры! (Onomastika ja sotsiokultuurne keskkond: mängukoht!) "Прослушав лекцию, вы узнаете о том, чем занимается наука ономастика. Особенное место
будет отведено представлению стратегий выбора логинов интернет-пользователей и способов
наименований различных городских объектов (кафе, магазинов, ресторанов). В центре
внимания окажутся примеры языковой игры в именах и названиях. (Loengu käigus uurime, millega tegeleb lingvistika teadussuund onomastika. Erilise tähelepanu
pöörame internet loginite valikute strateegiale ja erinevate linna objektide (kohvikud, poed,
restoranid) nimetamise viisidele. Vaatlemise keskele jäävad keelelise mängu näited nimedes.)"
60 min Natalia Tšuikina
  Lisaks loengud Vene filoloogia erialalt:
Vene filoloogia

Языковой ландшафт: функционирование и взаимодействие языков в городском пространстве. (Keeleline maastik: keelte funktsioneerimine ja vastastikune toime linnaruumis)

Kaasprofessor Kapitolina Fedorova

 

Vene filoloogia На каком языке писали письма жители Нарвы в 17 веке? 

(Missuguses keeles kirjutasid kirju Narva elanikud 17.sajandil?)

Dotsent Natalja Netšunajeva  
Vene filoloogia

“Свое” и “чужое” в русской литературе („Oma“ ja „võõras“ vene kirjanduses)

Dotsent Grigori Utgof

 

DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT

Õppekava

Paketi nimi

Paketi tutvustus

Ajakulu

Õppejõud

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Finantsmatemaatika   45 min–1,5h Maria Zeltser
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Sudokud ja matemaatika Lihtsa kategooria sudoku maailmarekord on püstitatud 2006. aastal 1 minuti ja 23.93 sekundiga. Kuigi treenimine ja harjutamine aitab palju kaasa, siis tegelikult on olemas ka tehnikad, mida kasutades on võimalik sudokusid kiiremini lahendada. Kes on teie klassi kiireim sudokude lahendaja? Tule töötuppa ja saame koos teada! Töötuba sobib nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele.

Grupi suurus kuni 35 inimest.

45 min–1,5h Anna Šeletski – matemaatika lektor, Maria Zeltser  – matemaatika dotsent 

LOODUS- JA TERVISETEADUSTE INSTITUUT

Õppekava

Paketi nimi

Paketi tutvustus

Ajakulu

Õppejõud

  Laborikülastus (Füüsika keemia bioloogia) Maksimum grupi suurus 15 inimest. 45 min Krinsli Pius
Keskkonnakorraldus Ringmajandus Me kõik oleme kuulnud arvukatest keskkonnaprobleemidest ning meedia kajastab sageli teateid järjest tõsisematest keskkonnaprobleemide tagajärgedest olgu selleks siis mõni kliimamuutustega seostatud troopiline torm või põuast põhjustatud metsapõleng. Samuti aimab enamik, et nende igapäevasel ostukorvil on suurem ökoloogiline jalajälg kui me seda uskuda tahaks. Meie ühiskond ei toimi täna jätkusuutlikult. Kasvava rahvastikuga ühiskonnal vaja hakata kaaluma tänapäevase lineaarse majandusmudeli, kus suurte keskkonnakahjudega toodetakse meile üha uusi ja uusi asju, mis peagi prügimäele satuvad, asemel jätkusuutlikumaid alternatiive. Üheks selliseks majandusmudeliks on ringmajandus. Töötoas antakse ülevaade ringmajandusest ning tutvustakse mitmeid põnevaid juba toimivaid näiteid erinevatest maailma nurkadest.Töötoa teises pooles saavad õpilased teha rühmatööd, kus seavad end mõttes ettevõtja rolli. 45-60 minutit Margus Vetsa
Keskkonnakorraldus Elurikkust toetavad lahendused linnades Mis on looduspõhised lahendused ja miks on neid meil vaja? Kuidas saavad linnaruumid toetada elurikkust? 45 või 90 minutit Piret Vacht

ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT

Õppekava

Paketi nimi

Paketi tutvustus

Ajakulu

Õppejõud

Sotsioloogia Täiskasvanuks saamise valu ja võlu - sotsiaalteadusliku uurimistöö näitel Tutvustatakse sotsioloogiat kui ühte ühiskonnateaduste valdkonna eriala: millega see tegeleb, kuidas sotsioloogid ühiskonda uurivad ja mõtestavad ja kellena töötavad. Et erialast tekiks selgem pilt, siis räägitakse ka ühest konkreetsest rahvusvahelisest uurimistööst, millega on seotud mitmed sotsioloogia eriala õppejõud ja teadurid. Selle uurimistöö keskmes on noorte täiskasvanuks saamine (hariduse omandamine, iseseisvumine, kodust välja kolimine, oma pere loomine jm) ning toimetulek töömaailmas. 60 min Eve-Liis Roosmaa

 

Kui ülaltoodud nimekirjast ei leidnud sobivat paketti, siis anna oma soovidest meile teada ning leiame parima lahenduse.

Külastuse huvi korral palume ühendust võtta aegsasti, vähemalt 2 nädalat enne soovitud kuupäeva, et jõuaksime vajalikud ettevalmistused ära teha.

lisainfo saamiseks ja külastuse kokku leppimiseks, võta meiega ühendust.