Eesti teadustaristu teekaart NATARC,
Eesti Loodusuurijate Selts ja
Eesti Teaduste Akadeemia

kutsuvad osalema II taksonoomiapäeva raames korraldataval konverentsil

"Taksonoomia ja loodusharidus"

ettekandega

https://www.tlu.ee/konverents-taksonoomia-ja-loodusharidus

26. märtsil kell 10.00–17.00, Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, ruumis A222

Seekordse konverentsi teemaks on liikide ja liigirühmade käsitlemine keskkonnaseires ja -hariduses. Püüame leida lahendusi, kuidas väärtustada taksonoomiat nii loodushariduses kui ka kogu ühiskonna keskkonnateadlikkuse suurendamisel.

Taksonoomiapäeval osalema ja ettekandega esinema oodatakse taksonoome ning bioteaduste esindajaid, seirespetsialiste, loodushariduse eest hea seisvaid õpetajaid, õpilasi ning kõiki huvilisi.

Konverentsi osaks on lisaks suulistele ettekannetele kogu päeva jooksul toimuvad posterettekanded, milles nii teadlased, õpetajad kui ka tudengid ja õpilased tutvustavad Eestis hetkel uuritavaid erinevaid taksoneid. Oma ettekande tüübist (suuline või poster) ja teemast palume teada anda Lembi Lõugasele (lembilgs@tlu.ee) hiljemalt 14. veebruariks, 2020*.

*Konverentsi ajakava ja ettekannete tegijad avaldatakse 28. veebruaril.

Pilt on eemaldatud.Pilt on eemaldatud.Pilt on eemaldatud.