Kutsume teid tunnustama kolleege ja partnereid 2020. aastal saavutatu ja silmapaistvuse eest elukestva õppe valdkonnas!

2020. aasta oli värvikirev ja väljakutseterohke aasta. Kes oli rohkem, kes vähem valmis muutusteks, kuid kohaneda on tulnud kõigil sh õppijal. TLÜ viib juba teist aastat järjest läbi koolitusi ettevõtete töötajatele ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames, kuhu on mitmed üksused arendanud ja/või kohandanud uusi koolitusprogramme. Häid näiteid on tuua palju! 

Väärtustame silmapaistvaid TLÜ õppejõude-koolitajaid, koolitusmeeskondi ja –tegusid, koolitusjuhte ja –spetsialiste ning koolituspartnereid. Tunnustamisel arvestatakse tagasisidet partneritelt ja õppijatelt, koolituste kvaliteeti ja mahtu.    

Palume teil esitada nominendid Aasta Koolitaja, Aasta Koolitustegu ja Aasta Koolituspartner tiitlile. Nominentide esitamisel on vajalik välja tuua täiendusõppijate tagasiside õppekogemuse kohta.

Palun esitage oma kandidaadid kuni 27. aprillini 2021.a.

Tunnustused avalikustame TLÜ veebilehel, uudiskirjades partneritele, sotsiaalmeedia kanalites ning sündmustel. Tunnustatud töötajad ja meeskonnad saavad eelisvõimaluse tutvustada oma peamisi koolitusteemasid- ja kursusi nii ülikooli kui partnerite uudiskanalites ja sündmustel. Avatud akadeemia toetab tunnustatud koolitusjuhti valitud koolituskursuste pakkumisel.

Aasta parimate kolleegide ja partnerite tunnustamine toimub selgi aastal sügisel uue õppeaasta avamisel.  

Vaata eelnevaid tunnustusi siin.

Koostööle kutsudes

Andres Jõesaar
Arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal

Katrin Männik
Avatud akadeemia juhataja
Tel: 56204450