ülikool õhust vaadatuna

Tallinna Ülikool, Eesti ülikoolina, pakub ja arendab eelkõige eestikeelset ja Eesti vajadustest lähtuvat haridust ja teadust. Arvestades kõrghariduses toimuvat, on oluline roll ka rahvusvahelistumisel. Iga kümnes õppejõud meie ülikoolis on pärit välisriikidest, aasta-aastalt suureneb välistudengite osakaal ning ülikooli panus rahvusvahelisse teadustöösse

Tallinna Ülikool on partner 14-s Euroopa Liidu regionaalprogrammi projektis ja ühes neist – Learning Layers – koordinaatoriks. ELi raamprogrammis Horisont 2020 osaleme samuti nii partnerina kui koordinaatoritena. Ülikoolil on lepingud 43 partnerülikooliga 21 riigist ja üle 490 Erasmus+ partnerlepingu, oleme nelja rahvusvahelise kõrgharidusasutusi ühendava võrgustiku liige ja meie teadlased ja õppejõud panustavad aktiivselt oma erialaste võrgustike tegemistesse.

Tallinna Ülikool on oma otsutes autonoomne. Ülikooli juhib Senat, rektorile annavad nõu kuratoorium ja kolleegium. Uuendatud põhikiri jõustus 1. septembrist 2015, arengukava ulatub aastani 2020. Üliõpilasi esindab Üliõpilaskond, vilistlased on koondunud Vilistlaskogusse. Ülikool avaldab iga aasta ka eelneva aasta majandusaruande.

Tallinna Ülikool, targa eluviisi eestvedajana, väärtustab ka oma liikmete vaba aega: ülikoolil on töötajatele, õppejõududele ning vilistlastele mõeldud kirjandusauhind, Eesti aasta orkestriks valitud sümfooniaorkester, rahvusvaheliselt tunnustatud koorid ja taidluskollektiivid ning mitu Eesti meistriliiga tasemel spordivõistkonda.

Tallinna Ülikool asub kesklinnas, kompaktses kampuses. Ülikooli ees asub trammipeatus „Tallinna Ülikool“, ülikooli taga, vaid mõnesaja meetri kaugusel, on Eesti merevärav - Tallinna reisisadam.