Õppekavagrupp Bakalaureuseõpe Magistriõpe Doktoriõpe
Ajakirjandus ja infolevi    +     + kuni 31.12.2017
Füüsikalised loodusteadused    +   +
Bio- ja keskkonnateadused + + +
Humanitaaria + + +
Informaatika ja infotehnoloogia + + +
Isikuteenindus + +  
Keeled ja kultuurid + + +
Keskkonnahoid + +  
Kunstid* + +  
Matemaatika ja statistika + kuni 31.12.2017  
Muusika ja teatrikunst + +  
Psühholoogia + + +
Sotsiaalteadused + + +
Sotsiaalteenused* + + +
Sport +    
Tervishoid   +  
Õigus + +  
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused + + +
Ärindus ja haldus + +  

*lisaks ka rakenduskõrgharidusõpe