Tallinna Ülikooli muuseum

Tallinna Ülikooli muuseumi eesmärk on ühiskonnale haridusteaduse ja ülikoolihariduse tutvustamine ülikooli ajaloo ning muuseumikogude kaudu. Muuseumi missioon on hoida ülikooli ajalist pidevust ning pakkuda tuge ülikooli liikmete ja vilistlaste meie-tunde säilimisele ning tugevdamisele.

Kontakt:
Ruum S112
Narva mnt 29, Tallinn
telefon: 640 9202

e-post: muuseum@tlu.ee 

TLÜ arheoloogia teaduskogu

TLÜ arheoloogia teaduskogu on Eesti kõige suurem arheoloogia teaduskollektsioon. Selle asutamisajaks peetakse 1947. aastat, kuigi kogu moodustavate vanemate kollektsioonide kujunemise eellugu ulatub ajas palju kaugemale – 1838. aastasse. Erinevatest osadest moodustuv arheoloogiakogu on kujunenud eri institutsioonide, sh Õpetatud Eesti Seltsi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi jt muinasteaduslike kollektsioonide liitmise tulemusel. Alates 2006. aastast on arheoloogia teaduskogu võetud arvele riigivarana ja seda tähistatakse akronüümiga AI (arheoloogia inventar).

TLÜ arheoloogia teaduskogu koosneb järgmistest allkollektsioonidest:

  1. arheoloogiakollektsioonid (nn esemetekogu), mille ligikaudne suurus on 2012. aasta seisuga 1,3 miljonit esemeleidu;
  2. numismaatika  ja väärismetallesemete kollektsioonid (u 106 000 münti ja1200 vääriseset);
  3. arheozooloogiakollektsioonid (koosnevad inim- ja loomaluude kollektsioonidest, ühtekokku ca 40 000 magasineerimiskarpi);
  4. arheoloogiaarhiiv e dokumendikogu ja arheoloogiaraamatukogu (sisaldab lisaks erialastele trükistele ka käsikirjalisi materjale);
  5. uurimist toetavad kollektsioonid (sh luude, seemnete, taimejäänuste võrdluskogud, mulla ja setteproovid, söe-, puidu-, ja metalliproovid).

TLÜ arheoloogia teaduskogu kasvab pidevalt, ulatudes aastas 1000 kuni 20 000 leiuni. Sedavõrd suured erinevused leidude laekumises tulenevad kaevamismahtude erinevusest. Kõige suurema juurdekasvu on enamasti andnud need kaevamisobjektid, mis paiknevad paksu ja leiurikka kultuurkihiga keskaegsete linnade südames. Näiteks laekus Tallinna Vabaduse väljaku 2008-2009 arheoloogilistelt kaevamistelt ühtekokku ca 20 000 leiuühikut, mille hulgas oli ka Tallinna ajaloo uurimise seisukohalt unikaalsed ca 2000 kiviaja asula leidu. Lisaks arheoloogilistelt väljakaevamistelt koguneva leiuainesega kasvavad kollektsioonid ka arheoloogilistelt maastikuinspektsioonidelt talletatud ja juhuslikult avastatud arheoloogiliste esemetega.

TLÜ arheoloogia teaduskogusid hoitakse Tallinnas, Rüütli tn 8 ja 10 hoonetesse ehitatud spetsiaalhoidlates ja selleks kohandatud ruumides. Suur osa arheolzooloogiakollektsioonidest paiknes kuni 2012. a kevadeni rendipinnal Keilas, kuid seoses hoone lammutamisele minekuga koliti need kuni uue hoidla valmimiseni ajutisele hoiupinnale Pääskülla.

arheoloogia.ee

Kontakt

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu
Rüütli 10, 10130 Tallinn
Telefon (kogud): 683 6469
Telefon (juhataja): 6836462
Telefon (arheoloogiaarhiiv): 6836473
E-post: arheoloogiakogu@tlu.ee 

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

EPAM tegeleb haridus- ja koolilooliste ning pedagoogilise mõtte arengut käsitlevate materjalide kogumise ja säilitamisega, eesti haridus- ja kooliajaloo uurimise ning tutvustamisega loengute, näituste, veebipõhiste materjalide, kõnekoosolekute ja konverentside kaudu. Eestis ainulaadse kooli- ja pedagoogika ajalooga tegeleva institutsioonina on EPAMi eesmärgiks ka teadus- ja uurimistöö arendamine. Tallinna Ülikooli allüksusena arendab EPAM koostööd ülikooli teiste üksuste õppejõudude ja üliõpilaste ning töötajatega.

EPAM on avatud kõigile eesti pedagoogilise mõtte ja haridusloo arengust huvitatuile.

NB! Eesti pedagoogika arhiivmuuseum on töötajate kollektiivpuhkuse tõttu suletud 09.07.–12.08.2018.

25.06.–06.07. ja 13.–17.08.2018 teenindame külastajaid vahemikus kell 9–15.

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum asub aadressil Rävala pst 10.
Andmebaas: http//arhmus.tlu.ee

Aadress: Rävala pst 10, 15042 Tallinn

Telefon: 6 659 455
e-post: epam@tlu.ee
Uurijatele avatud E - R 10 - 16