Edulugu

Ametisse astub jätkusuutliku arengu prorektor

Tallinna Ülikool püüdleb rohelise ja jätkusuutliku elu poole ja seda nii sõnades kui tegudes. Seetõttu astub jaanuaris ametisse Eesti esimene jätkusuutliku arengu prorektor.

Uus prorektor

Tallinna Ülikooli senat kinnitas 16. detsembril uue arengukava aastateks 2020–2022. Ülikooli visioon on olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja Eestis, senisest enam ja veelgi sisulisemalt aga rakendada jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Seetõttu loodi rektoraati 0,5 koormusega jätkusuutliku arengu prorektori ametikoht.
15. jaanuaril 2020 alustab jätkusuutliku arengu prorektorina tööd keskkonnakorralduse professor ja kultuurigeograafia vanemteadur Helen Sooväli-Sepping.

Helen Sooväli-Sepping on Eesti inimarengu aruande 2019/2020 „Avalik ruum ja demokraatia“ peatoimetaja ja juhib nii säästva arengu teemalisi teadusprojekte kui ka Linnakorralduse ja Keskkonnakorralduse magistriõppekavasid. Professor Sooväli-Sepping on osalenud TLÜ liikumisuuringu koostamisel, nõustanud uue maja ehitamist ning aidanud linnaku hooviala kujundada avalikuks ruumiks.

Jätkusuutliku arengu prorektorina plaanib Helen Sooväli-Sepping välja töötada ülikooli säästva arengu strateegia koos tegevuskavaga ning koondada säästva arengu alast kompetentsi, kuna järgmine Euroopa Liidu teaduse rahastamise periood on suures osas suunatud säästva arengu edendamisele.

Õppetöösse tuuakse enam jätkusuutliku arengu teemasid ja juba on alustatud võrgustiku loomist Põhjamaade ülikoolidega, et õppida nende parematest praktikatest. Koos omavalitsustega edendatakse keskkonnateadlikkust rõhutavad projekte. Esmajärjekorras plaanib prorektor ette võtta ülikooli jäätmekäitluse teemad.