Õpingud

Eesti tudengite vaimne tervis valmistab muret

Rahvusvahelise üliõpilaste uuringu Eurostudent VII laines aastatel 2018-2020 seati Eesti puhul lähteülesanne hinnata üliõpilaste vaimset tervist, analüüsida sellesse puutuvaid erinevaid muutujaid ning koondada ühte dokumenti soovitused nii kõrgkoolidele kui ka tudengitele endale.

bänner

Andmete põhjal koostas poliitikauuringute keskus Praxis lühiülevaate, millest selgub, et ülikooli ajal on tudengitel vaimne tervis oluliselt halvemas seisukorras kui teistel vanusegruppidel ning seda peamiselt depressiooni ja üldise väsimuse sümptomite tõttu. Kõrgema vaimse distressi tasemega üliõpilastel on rohkem probleeme ka õppetööga. 4.8%. Eesti tudengitest on tundnud, et neid õpikeskkonnas kiusatakse.

RAPORT