Pressiteated

EHA ettevõtlusõppe erinumber

1. novembril ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber, mis annab ülevaate ettevõtlikkusest ja ettevõtlusõppest eri haridustasemetel. Esimeses osas käsitletakse ettevõtlikkuse arendamist üldhariduskoolides, teises osas ettevõtlusõpet kutse- ja kõrghariduse vallas.

Arvutiga töötamine

Esmakordselt lahkavad teemat uurimisrühmad, kuhu kuuluvad majandus- ja kasvatusteadlased ning psühholoogid. Artiklitest leiab näiteid, kuidas saavad õpetajad oma töös toetada ja arendada õppurite ettevõtlikku hoiakut. Samuti kirjeldatakse uuringute põhjal vajadust ettevõtlusõpet arendada ja paremini Eesti haridussüsteemi lõimida.
 

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ilmuv avatud juurdepääsuga ajakiri EHA on ainus eestikeelne eelretsenseeritav haridusvaldkonna teadusajakiri. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumbri toimetajad on Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikoolist, Mervi Raudsaar ja Krista Uibu Tartu Ülikoolist ning Urve Venesaar Tallinna Tehnikaülikoolist.