Ülikooli teated

Ilmus Sergei Stadnikovi kogumik Vana-Egiptusest

Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas „Gigantum Humeris“ ilmus Sergei Stadnikovi „Muinas-Egiptuse ahvatlus.

kaas

Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas „Gigantum Humeris“ ilmus Serge Stadnikovi „Muinas-Egiptuse ahvatlus. Artikleid Vana-Egiptuse kultuuriajaloost ja selle retseptsioonist“. Raamatu koostas ja toimetas Marek Tamm, seda raamivad Mait Kõivu pikem sissevaade Stadnikovi loomingusse ning koos Vladimir Sazonoviga kokku pandud teadustööde bibliograafia. Tartu ülikooli Lähis-Ida usundiloo dotsendi Amar Annuse sõnul võtavad Stadnikovi kirjutised kõnekal viisil kokku 20. sajandi egüptoloogia peamised uurimissuunad: raamat sisaldab uurimusi ajast, igavikust, surmast, teispoolsusest, poliitikast ja kõigest muust, mis läks korda muistse Egiptuse vaaraodele ja nende alamatele. Sergei Stadnikov (1956–2015) oli esimene ja seni viimane Eesti egüptoloog, kes suutis ihuüksi kirjutada Vana-Egiptuse kultuuripärandi osaks eesti kultuurist ja teadusmõttest. Tema erialased artiklid keerlevad peamiselt kahe teema ümber: Vana-Egiptuse kultuuriajalugu, eriti religiooni ja võimuga seonduvad küsimused, ning Vana-Egiptuse retseptsioon ja uurimislugu 19.–20. sajandil, eriti baltisaksa ringkondades.