Õpingud

Meie magistritöö on karjäärinõustajate Tudengitegu

Karjäärinõustajate ühing pärjas tänavuse Tudengiteo tiitliga Helin Kapsta magistritöö ´Karjäärinõustamise kogemused täiskasvanud klientide ja nõustajate näitel´.

tüdruk paberiga

astal 2019 Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis kaitstud töö juhendajad on Halliki Põlda ja Katrin Karu.  Töö eesmärk oli kirjeldada, kuidas kogevad karjäärinõustamist Eesti Töötukassa kliendid ja karjäärinõustajad ning mõista, milline kogemus see osapooltele on.