In Memoriam: Robert Sommer(26.04.1929 – 27.02.2021)

27. veebruaril suri 91-aastasena TLÜ audoktor Rober Sommer.

in memoriam

Professor Sommer, kes promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 21. oktoobril 1999, oli keskkonnapsühholoogia üks rajajaid. Tema 1960. aastate uurimused isikuruumi kohta panid aluse inimese ruumikäitumise uurimisel ja mõjutasid ka vaimuhaiglate, koolide, vanglate ja jalgrattateede projekteerimist. Sommeri raamatut "Personal Space" müüdi sadu tuhandeid eksemplare.

Aastaid California Davise Ülikooli psühholoogiaprofessori ja tarbijauurimuste keskuse juhataja töötanud professor Sommer oli Tallinna Ülikooli keskkonnapsühholoogia uurimisgrupiga seotud selle loomisest peale aastal 1979, seda nii konsultandina kui ka ühiste uurimuste autorina. Aastal 1989 õpetas ta siin kolm kuud ülikooli esimese Fulbrighti professorina keskkonnapsühholoogiat.