Merike Sisask, Marju Kõivupuu ja Marek Tamm on akadeemikukandidaadid

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus nimetas tänavused 20 akadeemikukandidaati, kelle seas on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ning humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Marju Kõivupuu ja kultuuriajaloo tenuuriprofessor Marek Tamm.

Merike Sisask, Marju Kõivupuu ja Marek Tamm
vasakult: merike sisask, marju kõivupuu ja marek tamm

Sel aastal valib teaduste akadeemia neli akadeemikut. Tänavu valitakse akadeemikud astronoomia ja astrofüüsika alal, kultuuriajaloo alal, rahvatervise alal ning tehnika- ja arvutiteaduste alal. Kõige tihedam on konkurents rahvatervise valdkonna akadeemiku kohale, mille kandidaat on ka Merike Sisask. Selles valdkonnas pürgib akadeemikuks üheksa kandidaati.

Uued akadeemikud valitakse akadeemia üldkogul 8. detsembril.

Merike Sisask on sotsiaaltervishoiu professor ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi juhatuse liige ja vanemteadur. Sisask omandas magistrikraadi Tartu Ülikooli tervishoiu instituudis (täna peremeditsiiini ja rahvatervisehoiu instituut) ning doktorikraadi Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudis (täna ühiskonnateaduste instituut). Merike Sisask on 2023. aastal ilmuva Eesti inimarengu aruande peatoimetaja.

Marju Kõivupuu on folklorist ja kultuuriloolane, kelle uurimishuvid maastiku ja kultuuri keskuses on seotud inimese ja looduse/maastiku suhete ning kultuuripärandi teemaderingiga. Lisaks tegeleb ta surmakultuuri ja rahvameditsiini uurimisega. Kõivupuu on juhendanud edukalt doktorante ja magistrante; mitmed tema monograafiad on pälvinud nii TLÜ kui ka vabariiklikul tasemel tunnustust. TLÜ-s loeb ta eesti ja võrdleva rahvaluule kursust, samuti mitmeid erikursusi (maailmavaated ja usundid, maastikupärand ja argikultuur jne).

Marek Tamm on kultuuriajaloo professor, kes on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo ja semiootika erialal (1998), omandanud magistrikraadi keskaja-uuringutes Pariisis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’is (1999) ja doktorikraadi ajaloo alal Tallinna ülikoolis (2009). Ta on avaldanud viis monograafiat, üle seitsmekümne teadusartikli mitmes keeles ja toimetanud tosinat teaduskogumikku. Tema peamised uurimisvaldkonnad on keskaja Euroopa kultuuriajalugu, ajalookirjutuse teooria ja ajalugu ning kultuurimälu uuringud.