Teade

Õpetajaõpet ootab uus huvilaine

Tallinna Ülikoolis lõppes lühike ettevalmistuskursus neile tegevõpetajatele, kel ühel või teisel põhjusel puudub tööks vajalik kvalifikatsioon.

bänner

Kursuse läbis 45 õpetajat, kes said nelja päeva jooksul tutvuda ülikoolis pakutavate võimalustega õpingute jätkamiseks või magistriõppesse astumiseks. Erialadest pakkusid kursuslastele kõige rohkem huvi eripedagoogika või kaasava hariduse ning klassiõpetaja, mitme aine ja matemaatika õpetaja õppekavad.

Ettevalmistuskursus andis vastused õpinguid puudutavatele küsimustele ning vähendas ülikoolis õppimisega seotud kõhklusi. Valdav osa tagasisidet andnud kursuslastest jäid kursusega väga rahule, rõhutades, et nende küsimused said vastused ning siht selgemaks.  Pooled tagasiside küsimustikule vastanutest olid kindlad, et kavatsevad juba järgmisest õppeaastast mõnele õpetajaõppe kavale kandideerida. Rõõmustav oli ka õpetajate hulk, kes väljendasid soovi õpingute ja tööelu ühitamise võimalus väga põhjalikult läbi kaaluda. See oli ka üks ettevalmistuskursuse oluline sõnum.

Lisaks TLÜ õpetajakoolituse õppekavadele, kõrgkoolis õppimisele ning vajalikele õpipädevustele tutvustati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) võimalusi, analüüsiti õpetajatööks vajalikke kutsepädevusi ning vajadustest lähtuvaid erinevaid õppimisvõimalusi ning arutati õppimise ja kasulike õpistrateegiate üle.

Ettevalmistuskursuse korraldas haridusteaduste instituut, rahastas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond projekti „Kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis“ kaudu.

Lähtuvalt tänavusest edust on järgmisel aastal plaanis korraldada samasugune kursus.