Septembrist alustab Tallinna Ülikoolis 13 uut tenuuriprofessorit

Tallinna Ülikool on alates uue karjäärimudeli rakendumisest 2019. aastal välja kuulutanud 21 konkurssi tenuuriprofessori ametikohale. Valdav osa konkurssidest on rahvusvahelised. Tenuuriprofessorite roll on olla vastava õppe- ja teadusvaldkonna akadeemilisteks eestvedajateks.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas peab oluliseks, et tenuurisüsteem loob parimatele õppejõududele-teadlastele karjäärikindluse ning tõstab seeläbi nende motivatsiooni: “Uus akadeemiline karjäärimudel, mille keskmes on tenuurisüsteem, loob värskelt doktorikraadi kaitsnud õppejõududele paremini tasakaalustatud võimaluse õppe- ja teadustööle pühendumiseks ning aitab vähendada tippteadlaste sõltuvust projektipõhisest rahastusest. Pikemas perspektiivis aitab võimekate akadeemiliste töötajate lisandumine, soodsamate töötingimuste loomine ning kõrgete ootuste seadmine nii teaduse-, õppe- kui ühiskondliku panustamise osas tõsta oluliselt Tallinna Ülikooli akadeemilist kvaliteeti ja konkurentsivõimet.”

Järjekordne konkursivoor sai äsja läbi ja 1. septembrist alustab Tallinna Ülikoolis 13 uut tenuuriprofessorit, kellest 10 valiti läbi konkursi ja kolm liikusid tenuuriprofessori ametikohale atesteerimise kaudu. Avaldusi kümnele ametikohale laekus kokku 92 ning ekspertide hinnangul oli konkurss kõrgel rahvusvahelisel tasemel.

Valituks osutusid:

 • algõpetuse professor Inge Timoštšuk
 • täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata
 • dokumentaalfilmi professor Riho Västrik
 • haridustehnoloogia professor Kairit Tammets
 • matemaatika ja informaatika didaktika professor Mart Laanpere
 • keskkonnakorralduse ja jätkusuutliku arengu professor Helen Sooväli-Sepping
 • linnauuringute professor Tauri Tuvikene
 • rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor Tiina Pajuste
 • sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Kathrin Komp-Leukkunen
 • töö- ja haridussotsioloogia professor Kadri Täht

  Professori ametikohalt liikusid tenuurisüsteemi:

 • eesti keele professor Reili Argus
 • sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask
 • semiootika ja tõlkeuuringute professor Daniele Monticelli

Tallinna Ülikoolis töötab hetkel 18 tenuuriprofessorit, kes on ametikohale valitud või senise professori ametikohal positiivselt atesteeritud. Tenuurisüsteem, mis on Tallinna Ülikoolis kaks aastat tagasi rakendunud uue akadeemilise karjäärimudeli üks aluseid, viib ülikooli kvaliteedinõuded paremasse vastavusse rahvusvahelise tavaga, annab õppejõududele püsiva kohakindluse ning suurendab sedakaudu motivatsiooni õppe- ja teadustööle pühenduda. Kokku on Tallinna Ülikooli senat loonud 55 tenuurisüsteemi professori ametikohta, nende püsivaks rahastamiseks on loodud keskne tenuurifond.

Loe lähemalt