Taas saab Eestis sooritada soome keele riiklikku tasemeeksamit

Üle kahekümne aasta on taas võimalik sooritada Eestis pilootprojektina soome keele riiklikku tasemeeksamit YKI (Yleiset kielitutkinnot). Test viiakse läbi 20. mail Tallinna ülikoolis.

Üle kahekümne aasta on taas võimalik sooritada Eestis pilootprojektina soome keele riiklikku tasemeeksamit YKI (Yleiset kielitutkinnot).

Kesktaseme eksam korraldatakse Soome Haridusministeeriumi koolivalitsuse, Soome Tallinna suursaatkonna, Soome Instituudi ja Tallinna Ülikooli koostöös  20. mail kell 8 Tallinna ülikooli Silva õppehoones. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium toetab Agricola olümpiaadi võitjate osalemist testis. Test kestab umbes neli tundi ja hõlmab kõik osaoskusi: kirjutamist, rääkimist, kuulamist ja loetu mõistmist.

Esimest korda toimus YKI test Eestis 1997. aasta kevadel Tartus. Selle korraldasid Soome Instituut ja Oulu ülikool. Osales 15 soome keele õpetajat, kellest neli sooritas kõrgtaseme ja ülejäänud kesktaseme testi. Vahepealsetel aastatel ei ole olnud võimalik YKI-testi Eestis sooritada, kuid vajadus selle järele on olnud väga suur eriti naaberriiki õppima ja tööle asujate hulgas.

Täpsemat teavet YKI-testide kohta leiab siit.

Testi läbiviimise kohta annab infot soome ja kultuuri välislektor Vesa Jarva vejarva@tlu.ee.