Teade

TLÜ ja Võrumaa Arenduskeskuse koostöö jõudis lepinguni  

logo

 18. juunil sõlmisid Tallinna Ülikool ja Võrumaa Arenduskeskus raamlepingu, et viia ühiselt ellu teadus- ja arendusprojekte, edendada teaduspõhist ettevõtlust, korraldada Võrumaal täienduskoolitusi ja avardada tudengite praktikavõimalusi.

Leping kasvas välja aastatel 2017-2021 ühiselt ellu viidud Euroopa Komisjoni rahastatud "CoSIE" projektist. Nn sotsiaalse häkatoni käigus sündisid siis mitmed innovaatilised lahendused,  näiteks isemajandav ökoküla Waabavere, maheda koolitoidu võrgustik “Mahe ja Muhe”, kogukonnatranspordi teenus, Rõuge kaugtöökeskus Catlamaja ja palju muud.  

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik hindab kõrgelt Võrumaa omavalitsuste, ettevõtete ja kodanikuühenduste huvi teha tihedat koostööd ülikooli kõigi instituutide teadlaste ja õppejõududega: “Senised projektid ja tegevused on olnud suure ühiskondliku mõjuga, muutnud ka tegelikult kogukondade toimimist ning andnud meile tagasisidet, mida on vaja uurida ning õpetada,“ lausus ta. Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots näeb koostöös võtit kohaliku tasandi teadmistepõhiseks arenduseks ja kogukonda arendavate ambitsioonikate rahastusvõimaluste leidmiseks. „Innovaatilisi lahendusi on võimalik kompaktses ja ühtehoidvas Võrumaa kogukonnas piloteerida ning teadlastega koostöös arendatud prototüüpe ka tegelikult kasutusele võtta,“ sõnas ta.