Teated

Ülikool aitas omavalitsuspäeva tähtpäevaks

Narvas tähistatakse 28. septembril Eesti III Omavalitsuspäeva esimest korda kui riiklikku tähtpäeva. Riigikogu otsustas 1. oktoobri omavalitsuspäevaks kuulutada 29. mail.

Inimene

Tallinna Ülikool on üks selle idee autoreid ning Omavalitsuspäeva kaaskorraldajaid, ka ollakse seotud Narvas esitletava kogumikuga „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik“.

Ülikooli rektori Tiit Landi hinnangul pole avaliku võimu toimimine ja selle arendamine üha keerukamas rahvusvahelises kontekstis ja Eesti ühiskonna uute väljakutsete tingimustes efektiivne ilma kõigi osapoolte, sh ülikoolide koostööta. „Teaduspõhine avaliku võimu toimimine, sh otsustusprotsess, peaks saama igapäevaseks Eesti elu osaks,“ nentis ta.

Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktori Indrek Graubergi sõnul on teadlaste ning ekspertide oskusi küll vahel ka kasutatud, kuid õiguslikus, poliitilises ja haldusprotsessis tervikuna seni liialt tagasihoidlikult. Olukorras, kus mitmed keerukad probleemid nii avaliku võimu, sh omavalitsuste, kui ka kõrghariduse arengus on aastatega kuhjunud, ei ole võimalik neid aga lihtsate otsustustega lahendada.

Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees, ülikooli valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne on seisukohal, et Eesti riigi ja omavalitsuste 100 aastapäeva tähistamisega seoses on asjakohane keskenduda tänapäeva väljakutsete ning tuleviku lähendusteede analüüsile. See on aga võimalik üksnes riigi, kohaliku omavalitsuse ning teadlaste koostöös.