Vastuvõtt

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatud. Kinnita õppima asumine 15. juuliks!

12. juulil avalikustas Tallinna Ülikool infosüsteemis SAIS bakalaureuseastmesse vastu võetute nimekirjad. Magistri- ja doktoriõppe õppekohad pakutakse jooksvalt pärast vastuvõtueksamite tulemuste selgumist.

Noored inimesed

Sel aastal vastu võetud bakalaureuseõppe tudengite nimekirjad on avalikustatud. Palju õnne teile! Magistri- ja doktoriõppe õppekohad pakutakse jooksvalt pärast vastuvõtueksamite tulemuste selgumist .

Õppekoha pakkumise saanutele paneme südamele, et õppetööle registreerutaks infosüsteemi SAIS kaudu kolme päeva jooksul ehk 15. juuliks.

Tähtajaks registreerumata üliõpilaste vastu võtmise otsus tühistatakse ja vabanenud õppekohale võetakse vastu konkursiga välja jäänud kandidaadid pingerea alusel. Neil on siis taas kolm päeva aega oma õppima tulek kinnitada.

Lisainfo:
Grete Mai Kreet
Õppekorralduse spetsialist