Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Ajakirjandus I voor: essee laupäeval, 7. juulil kell 10.00 ruumis A-002. Essee teema selgub kohapeal. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale ja internetti kasutada ei tohi.
II voor: vestlused 9.-10. juulil ruumis N-416.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 8. juulil hiljemalt kell 15.00 instituudi kodulehel.
Filmikunst

NB! Avaldusi on võimalik ilma eelkonkursita esitada vaid heli suunale!

6. juulil kell 10.00 üldkonsultatsioon ja kell 11.00 filmi vaatamine kinosaalis N-406, kell 13.00 filmianalüüsi kirjutamine (montaaži, heli, produktsiooni ja stsenaristika suunale) ruumides N-315, N-307, N-507. Kell 11.00 saavad režissöörid (ruum N-307) ja operaatorid (ruum N-315) fotojutustuse ülesande.
7. juulil kell 10.00 kirjutavad monteerijad ruumis N-315 filmilugu; kell 10.00 teevad helioperaatorid ruumis N-307 kuulamisülesannet + koostavad helirea antud pildilõigule; kella 15.00 panevad operaatorid komisjonile hindamiseks tööd üles; kell 16.00 esitlevad režissöörid komisjonile fotojutustust.
8. juulil kell 10.00 koostavad produtsendid filmiprojekti ruumis N-306, N-315;  kell 10.00 kirjutavad stsenaristid ja filmiteoreetikud lühifilmi stsenaariumit ruumis N-416, N-507; kell 12.00 vaatavad režissöörid ja operaatorid filmi ruumis N-406 ja kell 14.00 kirjutavad analüüsi ruumis N-307, N-315, N-507.
9. juulil kell 10.00 saavad operaatorid portfoolio ülesande ruumis N-113; kell 10.00 on monteerijatel oma loo monteerimine ruumis N-507; kell 10.00 kirjutavad režissöörid filmilugu ruumis N-315 + lavastavad ruumis N-113.
10. juulil kella 15.00 panevad operaatorid üles portfooliod; kõik komisjonid teevad kokkuvõtteid ja suunavad eriala kollokviumile miinimumarvu kandidaate.
11. juulil kell 10.00 toimuvad erialakollokviumid: režissöörid ruumis N-207, operaatorid ruumis N-315, monteerijad ruumis N-206, stsenaristid ja teoreetikud ruumis N-205; produtsendid ruumis N-306, helioperaatorid ruumis N-308.
12. juulil kell 10.00 on ruumis N-307 ühiskollokvium kõigi komisjonide osavõtul.

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Koos sisseastumisdokumentidega palume saata varem valminud loometööde paremiku ehk portfoolio, CV ning essee elektrooniliselt hiljemalt 4. juulil Mari Kirmele (mari.kirme@tlu.ee).
Essee teemadega saate tutvuda alates 23. juunist 2018. CVle palume kindlasti lisada foto endast.
Vastuvõtueksamid:
10. juulil
kell 9.00 infotund ruumis M-218 (Tallinna saal);
kell 10.00 erialakatsete algus kunsti- ja filmikunstniku mooduli valinutel Teadlaste Foorumis (Astra maja 1. korrus), muusikamooduli valinutel ruumis T-314.
Muusikamooduli erialakatsetel tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja teha musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine). Täpsem info Vaike Kiik-Saluperelt (vkiik@tlu.ee).
Kunstimooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on heli visualiseerimine ja selleks palume võimalusel kaasa võtta nutitelefon. Lisaks võtke kaasa harilikke pliiatseid, kustukumm, pintslid, kattevärvid (akrüül või guašš), liimipulk, joonlaud, käärid. Täpsem info Krista Arenilt (krista.aren@tlu.ee).
Filmikunsti mooduli erialakatsed algavad kell 10.00 Astra teadlaste foorumis joonistamisülesandega ja jätkuvad kell 13.00 kahe filmikunsti ülesandega ruumis N-207.
11. juulil kell 10.00 toimub vestlusvoor muusika suunale ruumis T-314, kunsti suunale ruumis T-307 ja filmikunstniku suunale ruumis T-317.
12. juulil kell 10.00 toimub ühiskollokvium filmikunsti suuna sissesaanutele ruumis N-307.
Koreograafia

6. juulil
kell 10.00 -15.00 U-pg-saal Teater Stella. Etteastete järjekord teatatakse laekunud avalduste põhjal hiljemalt päev enne meiliteel. Sisseastuja esitab paberkandjal fotoga CV (treeningud, loomingulised tööd) vastuvõtukomisjonile. Seejärel esitab 3-minutilise enda või kellegi teise lavastatud tantsunumbri, mis võib olla soolo- või paaristants. See on vabalt valitud teos, mis iseloomustab kandidaati kui isiksust ja tantsijat. Lisaks toimub lühikene vestlus. Igale sisseastujale arvestatakse 5 minutit.
Samal ajal toimub paralleelselt kahes grupis essee kirjutamine ruumis N-416 - näidatud video põhjal kirjutada eesti keeles kohapeal teose ideed, struktuuri, koreograafiat analüüsiv essee (1,5-2 lehekülge A4 formaadis, printimisvõimalust ei ole, käsikiri);
kell 16.00-18.30 U-pg-saal Teater Stella. Gruppide moodustamine, treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 19.00 - U-pg-saal Teater Stella - esimene valik, kes pääsevad edasi järgmisesse vooru.

7. juulil
kell 10.00 - 14.00 U-pg-saal Teater Stella. Treeningtunnid gruppides, mida hindab vastuvõtukomisjon. I grupi treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 14.00-17.00 II grupi treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 18.00 - teine valik, kes saavad edasi tegema kompositsioonitööd. Kompositsiooniülesannet saab ette valmistada järgmise päevani.

8. juulil kell 15.00 U-pg-saal Teater Stella. Kompositsiooniülesande esitamine - lõplik valik.
Kõik kandidaadid peavad
- olema valmis vastama küsimustele kultuuri- ja tantsuelu valdkonnas;
- olema kursis viimase aasta tantsuartiklitega kultuuriväljaannetes (nt Teater.Muusika.Kino., Sirp, Tantsukuukiri);
- võtma kaasa treeningriided ja -jalanõud.

Kontakt
Tiina Ollesk tiina.ollesk@tlu.ee
5042276

Audiovisuaalne meedia

I voor: 9. juulil kell 10.00 ruumis N-307 kirjalik essee (90 minutit)
II voor: 10. juulil iseseisev ülesanne, mis tuleb saata hiljemalt kell 12.00 media@tlu.ee. Iseseisva ülesande teemad antakse enne kirjaliku essee kirjutamist eelmisel päeval.
III voor: 11. juulil algusega kell 10.00 - vestlused komisjoniliikmetega.
Vestlustele pääsenute ajakava lisatakse instituudi koduleheküljele hiljemalt 10. juulil.

CV ja ​loominguline ​portfoolio tuleb saata hiljemalt 8. juuliks aadressile media@tlu.ee.

Ristmeedia filmis ja televisioonis I voor -  hiljemalt 4. juulil tuleb saata audiovisuaalne CV meilile crossmedia@tlu.ee.
Audiovisuaalne CV on audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud ingliskeelne enesetutvustus, mis peaks peegeldama kandidaadi huvisid ja motivatsiooni õppida ristmeediat. Soovituslikult sisaldab see ka kandidaadi varasemaid loometöid või töid, mis on loodud tänapäeva tehnoloogilisi platvorme kasutades. Audiovisuaalne CV tehakse komisjonile kättesaadavaks  veebiplatvormil (nt YouTube, Vimeo). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit.
II voor - 8. juulil kell 10.00 ruumis N-307 kirjalik loovülesanne. Täpne ülesanne antakse kandidaatidele kohapeal. Vajalik enda sülearvuti olemasolu.
III voor - 11. juulil ruumis N-307 toimub intervjuu vastuvõtukomisjoniga (igale kandidaadile, kes sooritab edukalt kirjaliku loovülesande, teatatakse individuaalne intervjuu aeg).
Reklaam ja suhtekorraldus

Reklaami suund
I voor: essee 7. juulil kell 14.00 ruumis A-222, teema selgub kohapeal.
Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L.Priimägi, M.Earls, D. Arieli, M.Markja, C.S.Pearson, K.Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid
teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust jälgida ning mõtestada.
Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 1,5 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.
II voor: vestlused 11.-12. juulil alates 10.00 ruumis A-231.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel: http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-in…

Suhtekorralduse suund
I voor: essee 7. juulil kell 12.00 ruumis A-002, teema selgub kohapeal.
Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame jälgida aktiivselt ühiskonnas toimuvat. Lisaks soovitame tutvuda kommunikatsiooniajakirja Kaja väljaannetega (saadaval www.digar.ee).
Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 1,5 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.
II voor: vestlus komisjoniga 11.-12. juulil alates 10.00 ruumis A-227.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala

Aeg, koht, lühikirjeldus

Informaatika

Vastuvõtueksam toimub 10. juulil ja koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kirjalik osa algab kell 10.00 ruumis A-002.

Kirjalikus osas peab sisseastuja ühe tunni jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid.
Suuline osa toimub vestluse vormis ja algab kell 12.00 ruumides A-303, A-402, A-406, A-428 ja A-440.
Vestluse juurde kuulub lühikese ingliskeelse erialase teksti tõlkimine ning erialase juhtumi lahendamine. Vestluste täpne ajakava koostatakse kirjalikule eksamile ilmunud kandidaatidest arvestusega 15 minutit sisseastuja kohta ja avalikustatakse eksami päeval kirjaliku eksami järel.

Infoteadus

Kirjalik vastuvõtueksam toimub 8. juulil kell 12.00 või 9. juulil kell 17.00 ruumis A-543.

Kandidaat valib SAISis ühe eksamiaja kahest valikuvariandist. Vastuvõtueksamil tuleb sooritada silmaringitest, funktsionaalse lugemisoskuse test ja infoteadusealane lühiessee. Essee pikkus on 0,5–1 A4 ja teemaks erialavaliku põhjendus ning ettekujutus infoteaduste valdkonnast.

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Täiendav kirjalik vastuvõtueksam 9. juulil kell 10.00 ruumis T-305.

Neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole 2018. a matemaatika laia kursuse riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset (eesti keele riigieksami tulemus * 0,25 + matemaatika laia kursuse riigieksami tulemus * 0,75 < 65 p), korraldatakse täiendav kirjalik matemaatikaeksam, mis on oma ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2018. a gümnaasiumi laia eksamiga. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (40%), e-etteütlusest (10%), akadeemiline testist (25%) ja kirjalikust arutelust (25%).
Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi ja e-etteütluse 6. juulil algusega kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
7. juulil toimub kirjalik arutelu ruumis M-213, M-439, S-422 (kell 9.00-10.00 päevaõpe ja 10.30-11-30 tsükliõpe). Kandidaatidelt oodatakse oskust enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Kirjaliku arutelu aluseks on etteantud küsimused, millest üks on inglise keeles ja millele tuleb ka vastata inglise keeles.
Kirjalikule arutelule pääsevad pingerea alusel 100 esimest kandidaati. Kirjaliku arutelu kirjutamisele lubatud kandidaatide nimekirjad edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi hiljemalt 6. juulil kell 19.00.
Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 80 esimest kandidaati. Vestluseks ettevalmistamiseks tutvuda õpetaja kutsestandard, tase 6 lasteaiaõpetaja nõuetega. Kirjaliku arutelu tulemused edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi hiljemalt 7. juulil kell 18.00.
Kutsesobivusvestlused:
8. juulil kell 9.00-18.00 kutsesobivusvestlus ruumis M-342, M-131, M-446, M-214 (tsükliõpe);
9. juulil kell 9.00-18.00 kutsesobivusvestlus ruumis M-342, M-131, M-214 (päevaõpe) .
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

 

Andragoogika

Vastuvõtueksam sisaldab akadeemilist testi (25%), e-etteütlust (15%), kutsesobivusvestlust (40%) ja kirjalikku arutelu (20%).
Akadeemiline test ja e-etteütlus toimuvad 6. juulil algusega kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
10. juulil kell 10.00-18.00 toimub kutsesobivuseksam ruumis M-421.
Kutsesobivusvestlus:
1) grupiülesanne (20%), mille sisuks on arutelu ühiskonda ja (täiskasvanu)haridust käsitletavatel teemadel, hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist erudeeritust, seisukohtade argumenteeritust ja originaalsust grupiarutelu tingimustes;
2) individuaalne vestlus (20%), mis hõlmab kandidaadi erialavaliku põhjendust, valmisolekut ülikooli õpinguteks, erialaga seotud kogemusi, sobivust ja motiveeritust tööks valitud erialal.
Kutsesobivusvestluseks soovitame läbi lugeda järgmise artikli: Jõgi, L. (2013). Andragoogika. Rmt. R. Mikser (Toim.). Haridusleksikon. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 43-47.
Pärast kutsesobivusvestlust lahendatakse kirjalik ülesanne (arutelu) ruumis M-430, mille sisuks on etteantud situatsiooni analüüs.

Eripedagoogika

Vastuvõtueksam sisaldab e-etteütlust (10%), akadeemilist testi (25%) ja kutsesobivuseksamit (grupitöö 55% ja motivatsioonikiri 10%). Kutsesobivuseksamile pääsevad pingerea (e-etteütluse ja akadeemilise testi punktide summa) 80 esimest kandidaati.
Akadeemiline test ja e-etteütlus 6. juulil algusega kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
Kutsesobivuseksam:
7. juulil kell 9.00-17.00 ruumis M-421,
8. juulil kell 9.00-17.00 ruumis M-421.
Kutsesobivuseksamile lubatud kandidaatide nimekirjad edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi hiljemalt 6. juulil kell 19.00. Motivatsioonikiri tuleb võtta kutsesobivuseksamile kaasa.

Klassiõpetaja

Vastuvõtutingimused:
• eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam (30%). Kandidaadid, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit, sooritavad e-etteütluse;
• vastuvõtueksam (kokku 70%, millest 5% matemaatika ja 5% inglise keele gümnaasiumi lõputunnistuse hinne ning 40% akadeemiline test ja 20% kutsesobivusvestlus) Vestluse graafikus on kuus inimest tunnis paari kaupa (nt 9.00-9.20 kaks kandidaati, 9.20-9.40 kaks kandidaati jne). Vestlusele valmistumiseks tutvuda järgmiste materjalidega: Eesti Haridusteaduste Ajakiri ja Õppekava ja -ained ning Kutsestandardiga.
Akadeemiline test ja e-etteütlus toimuvad 6. juulil kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 9. juulil kell 9.00-17.00 ruumides M-446, M-448. Täpne vestluste aeg teatatakse üliõpilaskandidaatidele pärast akadeemilise testi sooritamist läbi SAISi 6. juulil hiljemalt kell 19.00.

Kutsepedagoogika Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: kutsesobivusvestlus (50%), e-etteütlus (25%) ja akadeemiline test (25%).
Kandideerija peab esitama SAISis kutsekeskharidust, kutseharidust keskhariduse baasil, kutseeriharidust, keskeriharidust tõendava dokumendi või keskharidust tõendava dokumendi koos kutsetunnistusega.
Akadeemiline test ja e-etteütlus toimuvad 6. juulil kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
Kutsesobivusvestluste graafik moodustatakse pärast akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamist nimekirja alusel, arvestades igale kandidaadile 10 minutit ning avalikustatakse pärast akadeemilise testi sooritamist läbi SAISi 6. juulil hiljemalt kell 19.00.
Kutsesobivusvestlus 7. juulil kell 10.00 ruumis M-430.
Kutsesobivusvestlusel osalemine eeldab tutvumist kutsepedagoogika õppekavaga (KAKPB18).
Noorsootöö

Vastuvõtueksam sisaldab akadeemilist testi (25%), e-etteütlust (25%), kutsesobivusvestlust (45%) ja CV esitamist (5%).
Akadeemiline test ja e-etteütlus toimuvad 6. juulil kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
CV tuleb esitada SAISis koos kandideerimisavaldusega.
Kutsesobivusvestlus on 11.-12. juulil kell 9.30-17.00 ruumis S-422.
Kutsesobivusvestluste graafik moodustub pärast akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamist ning avalikustatakse pärast akadeemilise testi sooritamist läbi SAISi 6. juulil hiljemalt kell 19.00.
Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda noorsootöö õppekavaga ja järgmiste artiklitega:
1) Dibou, T., Rannala, I., Teder, L. (2018) Noorsootööharidus – kust sa tuled, kuhu lähed ja kellega koos? Mihus: Noorsootöö muutuvas maailmas, 23, 35−40.
2) Rannala, I (2018). Aga mina olen noorsootöötaja. Noortegija ajakiri aprill 2018

Pedagoogika

Vastuvõtueksam:
• eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam (30%). Kandidaadid, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit, teevad kohapeal e-etteütluse.
• kutsesobivuseksam (70%), mis koosneb akadeemilisest testist (25%), analüütilisest ülesandest (15%) ja kutsesobivusvestlusest (30%).
Akadeemiline test ja e-etteütlus toimuvad 6. juulil kell 9.00 TLÜ peakampuses (Narva mnt). Nimekirjad akadeemilise testi ja e-etteütluse sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 11. juulil kell 9.00-17.00 ruumis M-421. Täpne vestluste aeg teatatakse üliõpilaskandidaatidele pärast akadeemilise testi sooritamist läbi SAISi hiljemalt 9.juulil kell 16.00.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud Kirjalik osa toimub 9. juulil kell 12.00 ruumis A-222, vestlused 10. ja 11. juulil vastavalt ajakavale ruumis S-417.
Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud).
Teosed:
a) Osamu Dazai "Inimeseks kõlbmatu", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8.
b) J. A. G. Roberts "Hiina ajalugu", Valgus 2007.
Vastuvõtueksami käigus kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel. Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse essees käsitletud teemal ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.
Ajalugu

11. juulil kell 10.00 ruumis M-218.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Kirjalikus osas peab üliõpilane demonstreerima oma ajalooteadmisi ning kohe järgneval vestlusel muu hulgas põhjendama oma erialavalikut. Ajalooalase uurimistööga kandideerijatel tuleb lisaks SAISis sisseastumisdokumentide esitamisele saata digiallkirjastatud (nii töö autori kui ka juhendaja poolt) uurimistöö meiliaadressile kaarel.vanamolder@tlu.ee hiljemalt 4. juulil. Uurimistööga kandideerijatega võetakse ühendust vestluse aja kokkuleppimiseks.   

Antropoloogia 10.-11 juulil ruumis S-240.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri (kuni 500 sõna), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Üleslaaditava faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi. Suulises osas toimub vestlus, mille käigus räägitakse kandidaadi taustast ja motivatsioonist ning arutletakse kandidaadi poolt eelnevalt loetud erialase artikli üle. Individuaalne aeg määratakse kandidaadile SAISis avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
Eesti filoloogia:
Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus
9. juulil kell 9.00 ruumis A-222.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast. Kirjalik eksam koos mõlemale peaerialale, milles selgitatakse üliõpilaskandidaadi eesti keele teadmisi. Eesti keele ja kirjanduse peaerialale kandideerijatele toimub seejärel suuline vestlus, mille käigus selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi motivatsioon ja erialane pädevus. Referent-toimetaja peaerialale toimub kirjalik eksam, mis hindab üliõpilaskandidaadi kirjalikku eneseväljendusoskust ja erialast pädevust (õigekirja- ja refereerimisülesanded).
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Inglise keel ja kultuur 9. juulil kell 14.00 ruumis A-002.
Kirjalik vastuvõtueksam, mille käigus sooritatakse keeletest.
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Itaalia keel ja kultuur Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida itaalia keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. Vestlused toimuvad ajavahemikus 9.-12. juuli, täpne kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel pärast avalduse esitamist SAISis.
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Prantsuse keel ja kultuur

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida prantsuse keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. Vestlused toimuvad ajavahemikus 9.-12. juuli, täpne kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel pärast avalduse esitamist SAISis.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Saksa keel ja kultuur

10. juulil kell 10.00 ruumis S-420.
Vastuvõtueksamil kirjutatakse keeletest ja pärast seda toimub vestlus, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ja hinnata nende sobivust saksa keele ja kultuuri erialale õppima asumiseks. Vestlus toimub vastavalt kandidaadi soovile kas eesti või saksa keeles. Vestluse täpne kellaaeg teatatakse pärast keeletesti sooritamist.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Hispaania keel ja kultuur Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida hispaania keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. Vestlused toimuvad ajavahemikus 9.-12. juuli, täpne kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel pärast avalduse esitamist SAISis.
Filosoofia 9.-10. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa toimub 9. juulil kell 9.00 ruumis A-543. Kirjalikuks osaks on kohapeal etteantud teemal kirjutatud lühiessee (1-2 lk, aega 1 tund). Suuline osa on kollokvium ehk individuaalne vestlus sisseastumiskomisjoniga, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaadiga ning hinnata tema sobivust filosoofia erialale õppima asumiseks. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile vastuvõtueksami kirjaliku osa lõpus. Vestlused toimuvad 9. ja 10. juulil ruumis S-412.
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales

6. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu. Vestluse kellaaeg ja toimumise koht saadetakse kandidaadi e-posti aadressile.            

 

Kultuuriteadus 9.-10. juulil ruumis M-328.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on lühike (umbes pool lehekülge) motivatsioonikiri, milles võetakse lühidalt kokku põhjendused, miks soovitakse kultuuriteaduse erialale õppima tulla. Motivatsioonikiri esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Motivatsioonikiri peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi kultuurist ja selle toimimisest ning huvi valitud eriala vastu. Vestluse kuupäev ja kellaaeg saadetakse kandidaadi e-posti aadressile.
Vene filoloogia 10. juulil kell 12.00 ruumis M-218.
Sisseastumiseksam on kirjalik. Kandidaadid, kes on sooritanud eesti keele kui teise keele riigieksami, kirjutavad vastuvõtueksami käigus kirjandi ja vene keele lingvistilise testi (vastavalt üldhariduskoolides
kehtivale ainekavale). Kandidaadid, kes on sooritanud eesti keele riigieksami, kirjutavad vastuvõtueksami käigus lühiessee ja täidavad venekeelse tekstiga seotud ülesande.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Bioloogia (kõrvalerialaga) 12. juulil kell 10.00 ruumis A-543.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Ühele küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning teisele suuliselt, vesteldes vastuvõtukomisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi. Vestluse käigus hinnatakse ka üliõpilaskandidaadi motivatsiooni õpinguteks.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile 4 ja mitteerialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.
Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia, jätkusuutlik areng ja infotehnoloogia loodusteadustes) 12.juulil kell 10.00 ruumis A-543.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Ühele küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning teisele suuliselt, vesteldes vastuvõtukomisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi. Vestluse käigus hinnatakse ka üliõpilaskandidaadi motivatsiooni õpinguteks.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile 4 ja mitteerialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (käsitöö ja kodunduse suund, töö- ja tehnoloogiaõpetuse suund) 10. juulil
Käsitöö ja kodunduse suund:
kell 11.00-12.00 ruumides Rä49-408, Rä49-409 erialaste teadmiste test;
kell 12.30-14.00 ruumides Rä49-408, Rä49-409 erialasobivuse motivatsioonikirja koostamine.
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala:
kell 11.00-12.00 ruumis Rä49-309 üldtehniliste teadmiste test;
kell 12.30-13.00 ruumis Rä49-309 erialasobivuse vestlus.
Vastuvõtueksam koosneb käsitöö ja kodunduse peaeriala suunal erialaste teadmiste testist ja erialasobivuse motivatsioonikirja koostamisest. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala suunal koosneb vastuvõtueksam üldtehniliste teadmiste testist ja erialasobivuse vestlusest.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.
 
Kehakultuur 9.juulil
kell 9.30 üldkonsultatsioon - Tallinn Südalinna Kool (Liivalaia 23);
kell 11.00 korvpalli eksam (Liivalaia 23);
kell 13.00 võrkpalli eksam (Liivalaia 23);
kell 15.00 ujumise eksam TOP ujulas (Regati pst 1)
10.juulil
kell 8.30 naiste võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25, Terra maja);
kell 10.30 meeste võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25, Terra maja);
kell 13.00 naiste kergejõustiku eksam Kadrioru Staadionil (Roheline aas 24);
kell 15.00 meeste kergejõustiku eksam Kadrioru Staadionil (Roheline aas 24).
11. juulil
kell 9.00-17.00 vestlus Räägu 49. Täpsem ajakava selgub 10. juuli õhtul, ajakava on leitav siin  või Räägu õppehoones. Täpsem info eksamite kohta leitav siit: http://www.tlu.ee/kehakultuur ("vastuvõtutingimused" osa)
Keskkonnakorraldus 11. juulil kell 11.00 ruumis A-543 kirjalik vastuvõtueksam.
Vastuvõtueksam hõlmab ökoloogia- ja geograafiaalaste põhitõdede tundmist, keskkonnaprotsesside ning -probleemide mõistmist ning teadmiste kasutamise oskust. Näidisküsimused leiab www.tlu.ee/keskkond lehelt vastuvõtutingimuste osa alt. Peale kirjalikku eksamit saavad soovijad ükshaaval vestelda vastuvõtjadega ning kinnitada oma erialaseid teadmisi (parandada võimalikku kehva tulemust kirjalikus testis) või küsida lisainfot eriala ja õppimisvõimaluste kohta.
Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

5. juulil kell 18.00 ruumis M-218 konsultatsioon.
7. juulil kell 15.00-17.00 ruumides A-002, M-218 silmaringitest.
9. ja 10. juulil ruumis S-116 grupitööd ja vestlused (täpne ajakava selgub pärast akadeemilist testi).

Grupitööle ja vestlusele pääsevad silmaringitesti positiivselt sooritanud kandidaadid. Ajakava avalikustatakse instituudi lehel hiljemalt 9. juuli hommikul. Grupitööde nimekirja koostamisel lähtutakse tähestikulisest järjekorrast.

Rekreatsioonikorraldus

9. juulil
kell 09.30 üldkonsultatsioon - Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23);
kell 13.00 ujumise eksam TOP ujulas (Regati pst 1).
10. juulil
kell 9.00 naiste ja meeste kergejõustiku eksam Kadrioru staadionil (Roheline aas 24);
kell 12.00 kutsesobivuse test - kirjalikus vormis üldteadmised kultuurist, spordist, loodusest ja ühiskonnast (ruumid Rä49-216, Rä49-217);
kell 15.00 kutsesobivuse vestlus (ruumid Rä49-216, Rä49-217). Vestluse ajakava selgub kohapeal.
Täpsem info eksamite kohta leitav siit  ("vastuvõtutingimused" osa alt).

 

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus  
Haldus- ja ärikorraldus

11. juulil kell 10.00-15.00 kirjalik Innove test ruumis M-217, M-543, S-303, T-302.
Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste ja tabelite põhjal;
4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa.

NB! Esimene õppenädal 30.-31.08!

 
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales 7. juulil kell 10.00 ruumis S-415.
Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel, 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa. Sellele eelnevalt tuleb SAISi kandideerides üles laadida kirjalik ülesanne mis asub siin, "Admission Requirements" osa all.
 
Poliitika ja valitsemine Kandideerijatel on kolm võimalust.
1. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kelle kahe riigieksami tulemuse keskmine on vähemalt 70 palli ning kellel on tõendatud inglise keel vähemalt B2 tasemel.
2. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kes on sooritanud 2018 suvel riigiteaduste või haldus-ja ärikorralduse bakalaureuse vastuvõtueksami tulemusele vähemalt 65 palli ning kellel on tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel.
3. Kõik ülejäänud kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest, mis tuleb üles laadida SAISi koos avaldusega ning, intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel.
Intervjuud toimuvad 7. juulil kell 15.00-18.00 ruumis S-412. Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel. 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa.
 
Riigiteadused

11. juulil kell 10.00-15.00 kirjalik Innove test ruumis​ M-217, M-543, S-303, T-302.
Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste ja tabelite põhjal;
4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa.

 

 
Sotsiaaltöö

9.-11. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: kirjalik juhtumianalüüs ja intervjuu vastuvõtukomisjoniga. Kirjalik osa algab kell 9.00 ja intervjuu samal päeval. Vastuvõtueksami täpse kuupäeva saab teada SAISis avalduse esitamisel. SAIS jagab igale päevale 80 osalejat. Intervjuu kellaeg määratakse kohapeal pärast kirjaliku osa sooritamist.
9. juulil kirjutatakse juhtumianalüüsi ruumis M-218, 10.-11. juulil ruumis A-325. Intervjuud toimuvad kõikidel päevadel alates kell 10.00 ruumis A-331, A-333.

NB! Esimene õppesessioon 27.08-1.09!

 
Sotsioloogia

6. juulil kell 11.00 kirjalik eksam ruumis A-222.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) kirjaliku arutluse ehk lühiessee kirjutamine vabas vormis ühel etteantud teemadest Eesti ühiskonnas toimuvate sündmuste ja protsesside kohta;
2) tabeli kujul esitatud uuringu tulemuste tõlgendamine (põhineb peamiselt protsentarvutustel).

Suuline eksam on samal päeval algusega kell 13.30 ruumis A-242.

 
Õigusteadus Arvutipõhine Innove eksam 10. juulil kell 10.00-15.00 arvutiklassides.
Vastuvõtueksam on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest. Eksami kestus 1 tund.
 
"Õigusteadus
Õppetöö toimub inglise keeles
(Tallinnas ja Helsingis)"
9. juulil kell 12.00 ruumis M-542. Aja saab SAISi kaudu ja 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa.
Suuline intervjuu, kaasa tuleb võtta paberkandjal ingliskeelne motivatsioonikiri (800-900 sõna), mis vastab järgmistele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why Law BA programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What were your favourite subjects at school? Why? Do you have previous work experience? If yes, give a short overview.
3. Your plans after BA studies: Where do you see yourself in three years? How will the BA studies help your career?
What do you hope to study at the program?
4. Knowledge of the field: What are the basic global problems in the field of law today? What area of law interest you the most and why?
5. How do you plan to finance your studies?
 

 

Haapsalu Kolledž

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Käsitöötehnoloogiad ja disain Vastuvõtueksam toimub 12. juulil kell 10.00 ja koosneb kolmest osast:
1) Kohapeal teostatav ülesanne, mille raames kandidaat peab valmistama etteantud materjalist lihtsustatud tootemaketi.
Töövahendite loetelu, mis peaks sisseastumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
- joonlaud (max 30 cm)
- kolmnurkjoonlaud
- lõikenuga paberile/papile
- liimipulk
- harilik pliiats
- kustutuskumm
- omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid
- käärid
2) Ülesande lahenduse esitlus.
3) Intervjuu vastuvõtukomisjoniga ja tudengikandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas).
Liiklusohutus

Vastuvõtueksam toimub 9. juulil kell 10.00 ja koosneb kahest osast:
1) Arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi liiklusohutuse valdkonnast. Eksami kestus 1 tund.
2) Intervjuu vastuvõtukomisjoniga.

Rakendusinformaatika

Vastuvõtueksam 11. juulil kell 10.00 ja koosneb kahest voorust.
Esimene voor on arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi ja hoiakuid informaatika valdkonnast. Testi kestus 1 tund. Teise vooru pääsevad need kandidaadid, kes sooritavad testi positiivsele tulemusele, s.o vähemalt 55 punkti 100-st. Teine voor on intervjuu vastuvõtukomisjoniga.

Tervisejuht Vastuvõtueksam 10. juulil kell 10.00 ja koosneb kahest osast:
1) Arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi tervisedenduse valdkonnast. Test on valikvastustega ja kestab 30 minutit.
2) Intervjuu vastuvõtukomisjoniga. Intervjuule pääsevad 44 kandidaati vastavalt testi tulemuste pingereale.

 

Eesti keele (A2 taseme) eksam välismaalastele,
kes kandideerivad eestikeelsele õppekavale
A2-taseme test 6. juulil kell 8.00 ruumis M-131. Testi viib läbi Humanitaarteaduste instituut. Eelregistreerimine (kohustuslik) e-postile vastuvott.humanitaar@tlu.ee
 

 

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti