Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

12. juulil kell 10.00.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjaliku osana tuleb SAISi üles laadida
1) uurimisplaan (mitte rohkem kui 5 lehekülge), mis sisaldab järgmist infot:
- uurimisteema ja probleemi olulisus;
- uurimisküsimuste, metodoloogia ja uurimisstrateegia kirjeldus;
- õpingute (60 EAP) läbimise ajakava;
- finantseerimisplaan;
- uurimisteemaga seotud oluline materjal kandidaadi valikul;
- võimalike juhendajate nimed.
2) CV (kui kandidaadil on portfolio või koduleht, kus kajastuvad tema varasemad projektid/tööd, siis CV peab sisaldama ka linki sellele);
3) motivatsioonikiri (sh Tallinna Ülikooli audiovisuaalkunstide ja meediauuringute kava valiku põhjendus).

Intervjuu aeg määratakse kandidaadile SAISis avalduse esitamisel.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Infoühiskonna tehnoloogiad 6. juulil kell 9.00 ruumis S-320.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Kasvatusteadused

10. juulil kell 9.00 ruumis M-649.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis, eelnevalt kirjalikult esitatud doktoritöö kava põhjal kas inglise või eesti ja inglise keeles.
Kõik kandidaadid esitavad enne vastuvõtueksamit ettenähtud tähtajaks SAISis doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. Kui kandidaat soovib kandideerida konkreetse uurimissuuna temaatikaga seotud teemale, peab doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga ning demonstreerima vastuvõtueksamil varasemat uurimiskogemust ja/või lugemust antud temaatikaga seotud valdkondades.

Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele, on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus.

 

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Ajalugu 6. juulil ruumis S-529.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjaliku osana esitab kandidaat uurimistöö kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi komponente:
- kavandatava uurimistöö teema;
- sissejuhatav ülevaade plaanitavast uurimistööst;
- ülevaade selle teema uurimisseisust;
- uurimistöö eesmärgid ja ülevaade plaanitavast metodoloogiast;
- ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kava autor juba teinud;
- millised on uurimistöö esmased võimalikud tulemused;
- põhjendus, miks peaks seda uurimistööd läbi viima just Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituudi doktoriõppes;
- allikate ja kasutatavate teoste esmane loend.
Kui plaanitav uurimistöö sisaldab välitöid, siis tuleb kavas esitada välitööde plaanitav sisu ja aeg ning eelarve ja planeeritavad finantseerimise allikad. Kavandi esialgne versioon tuleb saata läbivaatamiseks ja juhendaja - leidmiseks/kooskõlastamiseks maris.peters@tlu.ee soovitavalt enne 22. juunit, aga mitte hiljem kui 4. juulil. Heaks kiidetud ja juhendaja(te) allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb laadida PDF-formaadis üles SAISi koos muude sisseastumisdokumentidega (CV publikatsioonide loend).
Vastuvõtueksami suuline osa toimub intervjuu vormis varem esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Suulise osa toimumise kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Kultuuride uuringud 7. juulil ruumis S-529.
Vastuvõtueksam koosneb kahest voorust - kirjalikust ja suulisest.
Esimene voor on kirjalik, kus kandidaat esitab uurimistöö kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi komponente:
- kavandatava uurimistöö teema;
- sissejuhatav ülevaade plaanitavast uurimistööst;
- ülevaade selle teema uurimisseisust;
- uurimistöö eesmärgid ja ülevaade plaanitavast metodoloogiast;
- ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kava autor juba teinud;
- millised on uurimistöö esmased võimalikud tulemused;
- põhjendus, miks peaks seda uurimistööd läbi viima just Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituudi doktoriõppes;
- allikate ja kasutatavate teoste esmane loend.
Kui plaanitav uurimistöö sisaldab välitöid, siis tuleb kavas esitada välitööde plaanitav sisu ja aeg ning eelarve ja planeeritavad finantseerimise allikad. Kavandi esialgne versioon tuleb saata läbivaatamiseks ja juhendaja leidmiseks/kooskõlastamiseks maris.peters@tlu.ee soovitavalt enne 22. juunit, aga mitte hiljem kui 4. juulil. Heaks kiidetud ja juhendaja(te) allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb laadida PDF-formaadis üles SAISi koos muude sisseastumisdokumentidega (CV, publikatsioonide loend).
Teise vooru pääsenud kandidaatidel toimub intervjuu, kus kandidaat vestleb vastuvõtukomisjoniga varem esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse toimumise kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Lingvistika 6. juulil ruumis S-529.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Kirjaliku osana esitab kandidaat uurimistöö kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi komponente:
- kavandatava uurimistöö teema;
- sissejuhatav ülevaade plaanitavast uurimistööst;
- ülevaade selle teema uurimisseisust;
- uurimistöö eesmärgid ja ülevaade plaanitavast metodoloogiast;
- ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kava autor juba teinud;
- millised on uurimistöö esmased võimalikud tulemused;
- põhjendus, miks peaks seda uurimistööd läbi viima just Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituudi doktoriõppes;
- allikate ja kasutatavate teoste esmane loend.
Kui plaanitav uurimistöö sisaldab välitöid, siis tuleb kavas esitada välitööde plaanitav sisu ja aeg ning eelarve ja planeeritavad finantseerimise allikad. Kavandi esialgne versioon tuleb saata läbivaatamiseks ja juhendaja leidmiseks/kooskõlastamiseks maris.peters@tlu.ee soovitavalt enne 22. juunit, aga mitte hiljem kui 4. juulil. Heakskiidetud ja juhendaja(te) allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb laadida PDF-formaadis üles SAIS-i koos muude sisseastumisdokumentidega (CV publikatsioonide loendiga).
Vastuvõtueksami suuline osa toimub intervjuu vormis varem esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Suulise osa toimumise kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Analüütiline biokeemia 11. juulil kell 14.00 ruumis A-509.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg määratakse kandidaadile SAISis automaatselt avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 30 minutit.
Füüsika

10. juulil kell 11.00 ruumis T-202.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg määratakse kandidaadile SAISis automaatselt avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 30 minutit.

Psühholoogia 6. juulil kell 17.00 ruumis S-219, S-220.
Intervjuu tugineb doktoritöö kavandile. Lisaks hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemilisi saavutusi (CV ja ilmunud publikatsioonid). Vestluse täpsem aeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.
Juhendaja(te) poolt heakskiidetud ning allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb laadida PDF-formaadis üles SAISi koos muude sisseastumisdokumentidega (CV ja publikatsioonide loend).
Tervisekäitumine ja heaolu 10. juulil ruumis A-509.
Intervjuu tugineb doktoritöö kavandile. Intervjuu puhul hinnatakse samu omadusi, mis doktoritöö kavandi puhul (uudsus, valmidus, teadmised, eelnev kogemus ja pühendumus). Intervjuu kestvus kuni 30 minutit.
Ökoloogia 10. juulil kell 10.00 ruumis A-507.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg määratakse kandidaadile SAISis automaatselt avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 30 minutit.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Demograafia 12. juulil kell 14.00 ruumis M-553.
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid (lähem teave õppejuhilt).
Riigi- ja poliitikateadused 6. juulil kell 10.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksamile eelnevalt tuleb esitada potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekt), mille alusel toimub valikuliste kandidaatidega vastuvõtueksam intervjuu vormis.
Sotsioloogia 6. juulil kell 10.00 ruumis M-666.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide hindamine, doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taseme hindamine.
Sotsiaaltöö 6. juulil kell 12.00 ruumis A-331.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava aruteluna.

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti