Mittetulundusühing Tallinna Ülikooli Vilistlaskogu on Tallinna Ülikooli vilistlaskonna vabatahtlik ühendus, mis on asutatud 9. mail 2014. a Tallinnas toimunud asutamiskoosolekul. MTÜ Tallinna Ülikooli Vilistlaskogu koondab Tallinna Ülikooli ja TLÜ Üliõpilaskonna vilistlasi.

Vilistlaskogu eesmärgiks on:
  • TLÜ vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine;
  • koostöö arendamine TLÜ-ga hariduse, kultuuri ja teaduse valdkonnas ja selle propageerimine;  
  • TLÜ ja TLÜ tudengite arengu tingimuste loomisele kaasaaitamine, praktika ja ettevõtlusega seotud tegevuste algatamine ja nendes osalemine; 
  • TLÜ tegevusele tagasiside andmine; 
  • koostöö  SA Tallinna Ülikooli Arendusfondiga, s.h koostöö vilistlasannetuste kogumisel; 
  • koostöö arendamine Eesti ja välismaa ülikoolide vilistlaskogudega. 

Tutvu Vilistlaskogu põhikirjaga!

Tallinna Ülikooli Vilistlaskogu liikmena:
  • säilitad olulised ülikooliaegsed kontaktid!
  • saad osa põnevatest sündmustest ja privileegidest!
  • räägid kaasa ülikooli tuleviku kujundamisel! 
  • Lisaks puudub liikmemaks!
Astu Vilistlaskogu liikmeks kolme minutiga!

1. Täida avaldus
2. Saada see digiallkirjastatult meilile: vilistlane@tlu.ee 
või tule TLÜ Üliõpilaskonna ruumi S-144 E-N 10-17.00 ja täida avaldus kohapeal!

Vilistlaskogu pangakonto

TLÜ VILISTLASKOGU EE032200221060108763

Vastavalt Vilistlaskogu põhikirjale kasutatakse kogutud vahendeid Vilistlaskogu eesmärkide realiseerimiseks ning sihtotstarbelise annetuse või eraldise puhul vastavalt annetaja või eraldaja nõudel tema poolt määratud otstarbeks.

Võta meiega ühendust!

E-post: vilistlane@tlu.ee
Facebook: https://www.facebook.com/TLYvilistlaskogu