26.02 - Balti filmi ja meediakool ja Digitehnoloogiate instituut

Instituut/instituudid, mis mind huvitavad:
Balti filmi ja meediakooli õppekavad, mis mind huvitavad:
Digitehnoloogiate instituudi õppekavad, mis mind huvitavad:
Olen vähemalt 16 aastane ja annan Tallinna Ülikoolile nõusoleku töödelda nõutud isikuandmeid eesmärgiga saata Tallinna Ülikooli õppimis- ja/või koolitusvõimaluste kohta lisainformatsiooni läbi Student Recruitment System (SRS, volitatud töötleja) platvormi.