Kirjelduses on soovitav vastata järgmistele küsimustele:

  • Mis on olnud algatuse eesmärk õppijate õppimise ja arengu toetamisel? Millest lähtuvalt on selline eesmärk seatud?
  • Milliseid muutusi on algatusega seoses haridusasutuses sisse viidud?
  • Kuidas on algatuse rakendamist hinnatud? Kuidas teate, et algatus annab soovitud tulemuse?
  • Kuidas on algatust tutvustatud oma asutuses ja väljaspool?
  • Mida on tehtud ja plaanitakse teha, et algatust edasi arendada?
Ainult üks fail.
50 MB limiit.
Lubatud tüübid: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.