Infoseminar välisõppesse valitud üliõpilastele.

Seminaris käsitletavad teemad:

*Mida on oluline teada teise riiki õppima ning elama asudes?
*Uue kultuuriruumiga kohanemise sammud
*Kultuurilised eripärad suhtluses. Sõnalisest suhtlemisest kehakeele ning distantsini
*Stereotüübid - abiks või takistuseks

*Päeva teine pool keskendub välisõppele kui karjäärieelisele ning seal räägitakse, kuidas välisõppe kogemust siduda oma tulevikuplaanidega, kuidas teadlikult kasutada võimalusi, mida välisõpe pakub, et arendada oma kompetentse tööturul edukaks läbilöömiseks.

Seminariks pakume välja kaks aega - 18. detsember 2019 ja 15. jaanuar 2020.