Toimumise aeg: 

06.06.2018 kell 10:00 - 15:30
13.06.2018 kell 10:00 - 15:30

Eesmärk
Omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest 
printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning 
jagamisega kolmandatele osapooltele.

Sisu:

 • Isikuandmete kaitse eesmärgid, isikuandmete töötlemisega seonduvad riskid. 
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
 • Isikuandmete töötlemise seaduslikkus. Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolek alaealise puhul. Teavitamisprotseduur. Nõusoleku tagasivõtmine.
 • Töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks.
 • Töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Töötlemine õigustatud huvi korral.
 • Isikuandmete eriliikide töötlemine. Isikuandmete töötlemise registreerimine. Toimingute register. 
 • Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord. Teave ja juurdepääs isikuandmetele. Õigus andmete parandamisele. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmete ülekandmise õigus. Õigus esitada vastuväiteid.
 • Andmekaitse-alaste õiguste piirangud.
 • Vastutav ja volitatud töötleja ja nende vastutus.
 • Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse.
 • Rikkumisest teavitamise kohustus.
 • Andmekaitsealane mõjuhinnang.
 • Andmekaitseametnik ja tema ametiseisund.
 • Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele.
 • Õiguskaitsevahendid. Õigus hüvitisele. Trahvid.

Koolitaja: Tiina Pajuste

Hind: 156 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu).
Hind sisaldab koolitust mahus 6 akadeemilist tundi, jaotusmaterjale ja kohvipause.

Registreerimise tähtaeg: vastavalt toimumisajale kas kuni 05.06.2018 või 12.06.2018

Registreerimine kodulehel siin või siin

Korraldaja: Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 456