Kui soovid omandada ekspertteadmisi isikuandmete kaitse, andmekaitsealase õiguse ning infoturbe põhimõtete kohta, siis osale koolitusprogrammis „Andmekaitsespetsialisti pädevus“

 

Toimumise aeg: 14.03.2018-16.05.2018

Sihtgrupp: juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, siseaudiitorid, IT juhid, projektijuhid, konsultandid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.

Eesmärk: andmekaitsespetsialistile vajalike teadmiste ja oskuste omandamine ja arendamine, rakendamaks pädevaid turvameetmeid ja tagamaks vastutava töötleja isikuandmete kaitse  põhimõtete järgimist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist ning seonduvat auditeerimist. 

Koolituse põhiprogrammi moodulid
Organisatsiooni töökorralduse reeglid ja poliitikad ning riskijuhtimine (16 ak/tundi)
Infoturve (16 ak/tundi)
Õigus andmekaitse valdkonnas (32 ak/tundi)
Auditeerimine (4 ak/tundi)

Hind: 1283 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km). 

Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 68 ak tundi, iseseisva töö maht 22 ak/tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause. Soodustus ühest asutusest kahe või enama osavõtja korral on -10%. 

Kõiki mooduleid saab läbida ka eraldiseisvalt (vt moodulite kirjeldusi ja ajakava allpool).

Koolitajad: Aare Kruuser, Kristo Krumm, Hillar Põldmaa, Mart Susi, Tiina Pajuste, Jaan Oruaas

Toimumise koht: Tallinna Ülikooli linnak, Mare hoone ruum M-648

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
Kodulehelt siit
Saates e-postiga osalemissoov taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Helistades: 640 9456

Täismahus põhiprogrammile registreerumine kuni 12.03.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova

Organisatsiooni töökorralduse reeglid ja poliitikad ning riskijuhtimine
Infoturve
Õigus andmekaitse valdkonnas
Auditeerimine

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9456