Seminar

Terminoloogiaseminar "Terminoloogia doktoritöös"

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tänavusegi eesti teaduskeele arendamisele suunatud sotsiaalteaduste doktorantide ühisseminari korraldavad koostöös Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool. Terminoloogiaseminar peetakse kahepäevase intensiivkursusena, mille maht on 3 EAP.

Osalemiseks esitab iga doktorant 5 kuni 7 ingliskeelsete terminitega tähistatud mõistet, millele ta soovib otstarbeka eestikeelse termini leida, kui see seni puudub või mille senise vastega ei ole ta rahul. Kahe- kolmeliikmeline komisjon valib iga doktorandi pakutud mõisteist välja 3 või 4. Doktorandi ülesanne on leida neid mõisteid tähistama eestikeelne vaste ning põhjendada valikut. Seminaris toimub arutelu.

6. maiks saadavad kursusel osalejad aadressile ellu@tlu.ee valitud mõisteid tähistavad terminid ja valiku põhjenduse ning kõik konkureerivad eesti- ja ingliskeelsed mõistedefinitsioonid. Lisage kõik terminivariandid, mida ühe ja sama mõiste tähisena eesti ja võõrkeeles on kasutatud, ning näitena vähemalt üks terve lause, kus iga terminivariant esineb, koos allikaviitega (vt lisatud näited). Juurde kirjutage oma väitekirja teema, kitsam eriala eesti ja inglise keeles.

Enne terminite eestikeelsete vastete arutamist tutvustab doktorant nii võõrtermineid kui ka valitud vastete põhjendust, aruteluks on aega 45 minutit.

Läbiviijad: professor Ellu Saar (Tallinna Ülikool), vanemteadur Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool), professor Dagmar Kutsar (Tartu Ülikool), lektor Eve-Liis Roosmaa (Tallinna Ülikool).

Kursusele registreerumine on avatud kuni 1. maini 2019 (k.a). Registreeru siin!

Kursuse päevakava

17. mai 2019

11.00-11.30     Registreerumine ja saabumiskohv

11.30-12.00     Terminoloogia webi tutvustus. Dagmar Kutsar
12.00-14.15    „Kuidas mõistet mõistliku(lt) terminiga tähistada?". Peep Nemvalts
14.15-15.00     Lõuna 
15.00-16.30    Terminite eestikeelsete vastete arutamine. Konsulteerivad Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa      
16.30-17.00    Kohvipaus
17.00-18.30    Terminite eestikeelsete vastete arutamine. Konsulteerivad Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa         

18. mai 2019
9.00-9.30       Registreerumine ja saabumiskohv

9.30-11.00    Terminite eestikeelsete vastete arutamine. Konsulteerivad Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa     
11.00-11.30   Kohvipaus
11.30-13.00   Terminite eestikeelsete vastete arutamine. Konsulteerivad Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa     
13.00-14.00   Lõuna
14.00-16.00   Terminite eestikeelsete vastete arutamine. Konsulteerivad Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa     
16.00-16.30   Kohvipaus
16.00-17.30   Terminite eestikeelsete vastete arutamine, seminari lõpetamine.  Peep Nemvalts, Ellu Saar, Eve-Liis Roosmaa     

Vt näiteid, materjale ja viiteid SIIT


image 
Ürituse läbiviimist toetab Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikoolis ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja").