Seminar

YouthLife meetodikursus „Longituudandmete põhjuslikkuse analüüs“

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

26.-28. jaanuaril 2022 toimub YouthLife projekti raames RASI ja Bambergi Ülikooli poolt korraldatav kolmepäevane intensiivne meetodikursus „Longituudandmete põhjuslikkuse analüüs“. Kursuse käigus tutvustatakse nii fikseeritud ja juhuslike efektidega mudelite rakendamist pikiandmete analüüsis kui ka latentsete tunnuste analüüsi struktuurivõrrandite mudelite (Structural Equation Modeling) abil ja kasvukõverate modelleerimist. Kursuse viivad läbi em-prof. Hans-Peter Blossfeld ja dr. Gwendolin Blossfeld (University of Bamberg), prof. Tenko Raykov (Michigan State University) ja prof. Juho Härkönen (the European University Institute). 

 

Lisainfo

 

 

Kursuse korraldamist rahastatakse YouthLife projektist, mis on saanud rahastuse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist, grandileping nr 952083. 

pilt