Teated

Arengutest regionaalvaldkonnas, Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostööst ning kohalike omavalitsuste valimistest

pilt

Eesti Linnade ja Valdade Liidus toimus 11. detsembril koostöövõrgustiku poolt korraldatud foorum, mille peateemaks oli “Arengutest regionaalvaldkonnas, Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostööst ning kohalike omavalitsuste valimistest". Foorumil anti üle Eesti Linnade ja Valdade Liidule Omavalitsuspäeva IV  ettepanekud. 

pilt.jpgFoorumil esinesid:
President Arnold Rüütel, Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool, Sulev Mäeltsemees, Üleriigilise Omavalitsusliidu Vanematekogu esimees ja Ott Kasuri, ELVL arendusjuht. Soome Suursaadik Timo Kantola. Samuti tegid ettekande Heikki Telakivi, varasem Soome Linnade Liidu peasekretär, Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) välissuhete direktor ja Harri Lehtonen, Eura valla Valitsuse esimees, Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) juhatuse liige ja teised riigi- ja omavalitsuste esindajad. 

IMG_8754.JPGFoorumil tänati Heikki Telakivi pikaajalise panuse eest Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi arengusse. Foorumil anti Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele üle ka Eesti IV Omavalitsuspäeval 20.09.2019 Pärnus heaks kiidetud ettepanekud. 

IMG_8761.JPG
Rektor Tiit Land on seisukohal, et ülikooli ja riigi ning kohaliku omavalitsuste koostöö on väga oluline, seda eriti olukorras, kus väljakutsed nii avaliku võimu kui ka kõrghariduse valdkonnas muutuvad üha keerukamaks. Rektor lisas, et avaliku võimu efektiivsele toimimisele aitab kindlasti kaasa nende tegevuse teaduspõhisus ning valdkonna koostöövõrgustiku areng. 

Sulev Lääne rõhutas, et foorumi teemad on aktuaalsed, kuna parema tulevikuvisiooni kujundamiseks peaks enam arvestama varasemaid kogemusi. Selles osas on Eesti ja Soome omavalitsuste koostöö hindamatu. Teisalt peame leidma läbi analüüsi uusi lahendusi ka praegustele väljakutsetele, millest oluline osa on seotud regionaalvaldkonnaga. Lääne jätkas, et Tallinna Ülikool koos Tartu Ülikooli ja OÜ Geomediaga loodud konsortsium valmistab ette omapoolseid ettepanekuid regionaalvaldkonna arenguks Harjumaa Omavalitsuste Liidule ning teistele partneritele. Arengutest regionaalvaldkonnas esinesid  Andre Sepp,  Tiina Beldsinsky, Kersten Kattai, Sulev Lääne, Rivo Noorkõiv jt. 

Foorumil käsitleti ka Eesti ja Soome koostööd, nii ajaloolisest kui ka  tänapäevasest aspektist. Eraldi esiletoomist väärib üleriigiliste omavalitsusliitude ning samuti Harku ja Eura valla koostöö. Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostööd kajastasid Heikki Telakivi, Harri Lehtonen, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Vello Viiburg, Erik Sandla, Toivo Riimaa, Jan Trei.

Arvestades asjaolu, et 10. detsembril 1989 toimusid esimesed valdavalt demokraatlikud kohalike omavalitsuste valimised Eestis, siis leidsid ka need sündmused foorumil äramärkimist.

IMG_8750.JPGJätkuaruteludel käsitleti nii Eesti kui Soome koostööd ning samuti edasisi väljakutseid. 

Foorumi korraldasid: Tallinna Ülikool, Eesti Linnade ja Valdade Liit, MTÜ Polis, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, Harjumaa Omavalitsuste Liit ning Üleriigilise Kohaliku Omavalitsuse Liidu Vanematekogu. Soovime avaldada tänu sündmuse moderaatoritele Veikko Luhalaiule ja Sulev Läänele, täname ka TLÜ magistrant Elo Ruutu, kes oli abiks ettekannete tõlkimisel. 

Ettekannete materjalid leitavad siit ning pildigalerii leitav siit.

Autorid: 
Mikk Tarros
Jass Juuremaa