Teadus

Jõulukingiks 50+ vanuses inimeste pandeemiaaegse eluolu andmed

SHARE uuringu meeskond viis suvel läbi telefoniküsitluse COVID-19 teemadel, mille tulemused on nüüd uurijatele kättesaadavad. Küsitlus käsitles palju teemasid, alates meeleolumuutustest kuni muude haiguste ravi edasilükkamiseni.

share

SHARE uuringu rahvusvaheline meeskond reageeris 2020. aasta kevadel operatiivselt muutunud oludele ja viis juunis-juulis põhivalimile läbi telefoniküsitluse COVID-19 teemal. Kiirelt kogutud andmed on nüüd tehtud kättesaadavateks ka uurijatele.

COVID-teemaline küsimustik käsitles järgmisi teemasid: enesehinnanguline tervis, kaitsevahendite kasutamine, meeleolumuutused ja depressioon, COVID-19 põdemine ja testimine, muude haiguste ravi edasilükkamine ning rahulolu raviteenusega, muutused tööelus, muutused rahalises seisus, muutused sotsiaalvõrgustikuga suhtlemises jmt. Küsitluse tulemustega saab tutvuda SIIN.

Kogutud SHARE uuringu andmeid on võimalik siduda ka varasemate uuringulainete andmetega, seal hulgas ka tagasivaatavate elulooandmetega. Et võrrelda aastaga tekkivaid muutusi, kordab SHARE uuring ka 2021. aasta kevadel sama telefoniküsitlus.

SHARE on Euroopa 50+ vanuses rahvastiku paneeluuring, mida viiakse läbi 27 Euroopa Liidu riigis ja Iisraelis. Eestis kuulub valimisse üle 7000 inimese ja paneelvalimi vastamismäär on olnud väga kõrge. SHARE COVID küsitlusele vastas enam kui 90% põhivalimist, mis tähendab, et eestlastel on unikaalne, usaldusväärne ja rahvusvaheliselt võrreldav info eriolukorra mõjude kohta meie 50+ vanuses inimeste elule ja tervisele.

Andmed on tasuta kättesaadavad ülikoolide ja teadusasutuste töötajatele. Üliõpilaste eest taotleb ligipääsu juhendaja või õppejõud. Andmetele ligipääsu taotlemine: www.share-project.org/data-access/user-registration.html

SHARE Eesti koduleht