Konverents

Konverents võtab fookusesse populismiga seotud väljakutsed tänapäeva maailmas

Sellel nädalal, 13. ja 14. veebruaril võõrustab Tallinna Ülikool rahvusvahelist konverentsi, mis räägib populismi kui nähtuse eri vaatenurkadest ja selle väljakutsetest praeguses ühiskonnas.

tlü

Konverentsil „Angry Times. Populism and Democracy Discontent“ tuleb juttu väga erinevatest teemadest. Fookuses on populism ja demokraatia defitsiit ning populism ja selle seos globaliseerumise ning rahvuslusega. Lisaks arutletakse populismi kui nähtuse võimalike tagajärjede üle Euroopa Liidule ja laiemale integratsioonile.

 

Konverentsi idee autori, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Euroopa õiguse külalisprofessori Massimo La Torre sõnul viitab sündmuse pealkiri praegusele olukorrale paljudes ühiskondades, kus inimesed pole rahul oma elu ja poliitiliste süsteemidega. „Rahulolematusest hakkavad inimesed mässama ja võime näha kollektiivset viha eliidi ja kogu süsteemi vastu,“ kinnitab La Torre.

 

Esinejate hulgas on tuntud teadlasi paljudest riikidest. Teiste hulgas peab ettekande Euroopa Ülikooli emeriitpresident, prantsuse politoloogia teadur Yves Mény, kes räägib oma ettekandes, kas populismil on tulevikku ja millised on populismi väljakutsed poliitikas. Londoni Westminsteri Ülikooli poliitilise teooria emeriitprofessor Chantal Mouffe aga räägib populismist ja radikaalsest demokraatiast.

 

Ettekandeid peavad ka mitmed Tallinna Ülikooli teadlased. TLÜ ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor Mart Susi näiteks räägib populismist ja vihakõnest päris- ning digitaalmaailmas. TLÜ humanitaarteaduste instituudi professor Tõnu Viik aga kirjeldab ja selgitab kollektiivseid emotsioone, mis on seotud populistliku poliitikaga. Ettekandeid peavad ka paljud teised Tallinna Ülikooli teadlased.

Massimo La Torre ütleb, et ühest küljest võiksime öelda, et populism on uut tüüpi poliitiline režiim ja liikumine, mis seab kahtluse alla kehtestatud normid, reeglid ja demokraatia põhimõtted. Teisalt aga võiks tema sõnul näha populismis ühiskonna reaktsiooni institutsioonide järkjärgulisele kaugenemisele ning püüdlusele võtta tagasi kontroll peamiste poliitiliste otsuste üle. Konverents keskendubki eelmainitud teemade avamisele ning nende üle arutlemisele.

Tallinna Ülikool ootab konverentsile kõiki, keda huvitavad sotsiaalsed protsessid ja poliitika ning väljakutsed, millega seisavad silmitsi tänapäeva ühiskond ja demokraatia.

Rahvusvaheline konverents „Angry Times. Populism and Democracy Discontent“ leiab Tallinna Ülikoolis aset 13. ja 14. veebruaril, ruumis A-002. Osavõtt on tasuta. Töökeel on inglise keel.

PROGRAMM

angry-times-tlu-banner.jpg