Konverents

Konverentsi fookuses on ränne kui praegusel ajal üha enam kõneainet pakkuv teema

Käesoleval nädalal koguneb Tallinna Ülikooli suur hulk eksperte, kes asuvad konverentsil "People on the Move. Migrants, Refugees, and Citizenship Rights" diskuteerima rände teemal. Fookuses on ränne ning sellega seonduvad väljakutsed.

konverents

Konverents vältab 7. – 8. veebruarini. Kahel päeval keskenduvad teadlased ja teised eksperdid rändele akadeemilisest vaatepunktist, teemat politiseerimata. Akadeemiline arutelu pakub laiapõhjalist vaatenurka rändele kui ühiskondi tugevalt mõjutavale nähtusele ning sellega kaasnevatele väljakutsetele ja võimalustele.

Esinejate hulgas on valitud hulk suurepäraseid oma ala eksperte, kes arutlevad muuhulgas migrantide ja põgenike kui ühiskonnaliikmete staatuse üle ning nende õiguse üle saada kodakondsus.

Konverentsi kõnekamad esinejad:

Massimo La Torre – Tallinna Ülikooli Euroopa õiguse külalisprofessor ja õigusfilosoofia professor Magna Graecia Ülikoolis. Tema huvivaldkonnaks on ränne ja identiteediküsimused. Hetkel töötab Euroopa õigusriigi idee kallal. Konverentsil esineb ettekandega “Europe Kidnapped - Spanish Voices on Citizenship and Exile”.

Thomas Gutmann – Münsteri Ülikooli tsiviil- ja meditsiiniõiguse ning õigusfilosoofia professor, kelle peamised valdkonnad on konverentsist lähtuvalt ränne ja pagulased. Ta  esineb ettekandega “National Citizenship – The Last Bastion of Categorical Inequality?”.

Luís Pereira Coutinho – Lissaboni Ülikooli dotsent, kelle peamine uurimisvaldkond on ränne ja kodakondsus, immigrandid ja inimõigused. Konverentsil esineb ta ettekandega “Migrants and the Limits of the International Law of Human Rights”.

Lisaks astuvad teiste hulgas üles Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Luule Sakkeus ja ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika professor Raivo Vetik.

Osalustasu konverentsil ei ole, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Kõik huvilised on oodatud osalema!

Ürituse programmi ja esinejad leiab konverentsi kodulehelt.