Teade

In memoriam Rein Vöörmann (10.04.1953-17.10.2021)

Meie hulgast on lahkunud kauaaegne RASI sotsioloogia osakonna juht, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teenekas õppejõud emeriitteadur Rein Vöörmann. Kolleegid mälestavad ja hindavad Reinu lisaks tema suurele panusele sotsioloogias ka tema üldise heatahtlikkuse, vahva naljasoone, toetava ja lugupidava suhtumise eest.

pilt

17. oktoobril 2021 meie seast lahkunud Rein Vöörmann on alates 1976. aastast panustanud aktiivselt erinevatesse sotsiaaluuringutesse ning avaldanud oma seisukohti ühiskonnaelu valupunktide kohta ajakirjanduses.

Rein kaitses ühena vähestest Eesti sotsioloogidest filosoofiakandidaadi kraadi rakendusliku sotsioloogia erialal Moskva Sotsioloogia Instituudis 1983. aastal, ajal, mil Eestis sotsiolooge ei koolitatud. 1990ndatel töötas ta erinevatel aastatel külalisteadurina Michigani Ülikoolis Ameerika Ühendriikides. Tema töö ja võrgustiku kaudu loodi alus ka edasisele rahvusvahelisele koostööle ja teadusprojektidele. Näiteks Michigani Ülikooli teadurid juhtisid võrdlusuuringut “Identity Formation and Environmental and Social Problems in Estonia, Ukraine and Uzbekistan”, mille eesmärk oli uurida taasiseseisvunud Eesti viie esimese aasta probleeme ja saavutusi.

1990ndatel oli Vöörmann üks esimestest Eesti meessotsioloogidest, kes panustas soouuringute valdkonda. Rein juhtis välisgranti, mis oli pühendatud soolisele ebavõrdsusele Baltimaades. Toonased  kolleegid meenutavad tänaseni uurimisrühmas tekkinud värvikaid arutelusid teemal, et kas naiste igapäevane toiduvalmistamine on tavapärane peresisene tööjaotus või vaikimisi peale sunnitud kohustus.

Lisaks Rein Vöörmanni suurele panusele sotsioloogia valdkonda jääb ta kolleegidele meelde heatahtliku mehena, kellel oli vahva naljasoon ning alati toetav ja lugupidav suhtumine.

Kaastunne kõikidele lähedastele!