Üritus

Mida huvitavat pakub MIRNeti rändekonverents?

Juba 14. jaanuaril algab virtuaalselt Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi korraldatav rahvusvaheline rändekonverents "Anxieties of Migration and Integration in Turbulent Times", kus on ettekandeid enam kui 40 teadlaselt 20 riigist.

mirnet

Avatud on registreerimine virtuaalkonverentsile “Anxieties of Migration and Integration in Turbulent Times”, mis toimub 14.-15. jaanuaril. Konverentsil teevad ettekandeid enam kui 40 teadlast 20 riigist, kelle hulgas on nii sotsiolooge, antropolooge, riigiteadlasi, psühholooge, ajaloolasi kui ka õigusteadlasi - Filipiinidest Tšiilini ja Armeeniast USA-ni.  

Kindlasti väärivad kuulamist kaks põhiettekandjat. Professor Jaan Valsiner on Eestis sündinud maailmakuulus kultuuripsühholoog, kelle uurimistöö keskmes on teooriauuendus. Konverentsil räägib ta ärevusest, mis kaasneb rändega nii üksikisikuile kui suurtele inimrühmadele ning pakub välja erinevaid võimalusi, kuidas jõuda ärevusest vastupidavuseni.

Londoni Metropolitan ülikooli üleilmse mitmekesisuse ja ebavõrdsuse uuringukeskuse juht professor Louise Ryan on pikalt uurinud sisserännet Ühendkuningriiki ning tuntust kogunud eelkõige kui rändajate sotsiaalsete võrgustike uurija. Oma ettekandes keskendub ta küsimusele, kuidas reageerivad rändajad “rahutukstegevatele sündmustele”, mille hulka kuulub kahtlemata ka äsjane Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust.

Nii praktikutele kui ka akadeemilistele ringkondadele võiks huvi pakkuda ka praktikute ümarlaud, mis keskendub sellele, kuidas mõjutas rännet, lõimumist ja piirideülest liikumist ning selle haldamist koroonapandeemia. Eesti kogemusest räägivad ümarlaual PPA juhtivspetsialist Liis Valk, Integratsiooni Sihtasutuse spetsialist Kätlin Kõverik ning Välisministeeriumi konsulaarosakonna direktor Tiina Nirk. Sellest, kuidas mõjutas koroonakriis elukorraldust põgenikelaagris Euroopa Liidu lõunapiiril, räägib Taani dokumentalist Michael Graversen.

Lisaks toimub konverentsi raames kümme temaatilist paneeli, mille raames tutvustavad oma uurimistööd teised konverentsi esinejad. Koroonapandeemia mõjust rändele ja lõimumisele räägitakse kahes selleteemalises paneelis, ent käsitlemist leiavad teisedki olulised rännet, lõimumist ning rände- ja lõimumispoliitikat mõjutavad kriisid nagu Brexit, Euroopa rändekriis, aga ka erinevad poliitilised kriisid ning nende seos poliitika ja valitsemisega.

Konverentsi täisprogramm ja registreerimise link on leitav projekti kodulehel mirnet.eu. Konverents toimub virtuaalplatvormil hopin, põhiettekandeid ja ümarlaudu kantakse üle ka Youtube’i vahendusel. Jälgi jooksvat infot ÜTI Facebooki lehel.

ÜTI Facebook leht