Persoon

Poliitikateooria professor Peeter Selg avaldas monograafia relatsioonilisest poliitikaanalüüsist

selg

Septembri keskel ilmus kirjastuselt Palgrave Macmillan rohkem kui 300-leheküljeline monograafia pealkirjaga „Introducting Relational Political Analysis: Political Semiotics as a Theory and Method,“ mille autorid on Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor Peeter Selg ja Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel. Töö koondab süsteemseks tervikuks autorite viimase kümnendi uurimusi relatsioonilise poliitikaanalüüsi ning poliitilise semiootika alalt. Teose ambitsiooniks on anda mitte pelgalt ülevaade võimalikest uurimissuundadest relatsioonilise poliitikaanalüüsi arendamiseks, vaid pakkuda välja konkreetne relatsiooniline poliitikateooria, arendada välja sellest tulenevad metodoloogilised juhised poliitika uurimiseks, pakkuda välja ka konkreetne meetod – poliitiline vormianalüüs – ja illustreerida selle rakendusi. Tegemist on esimese monograafiaga, mis püüab esitada läbivalt relatsioonilise lähenemise poliitikale nii teoreetiliste lähtekohtade, meetodite kui empiiriliste rakenduste mõttes.

Teos on leidnud ka juba tunnustamist rahvusvaheliselt kõrgel tasemel: talle on kirjutanud heakskiidu („endorsement“) nii Lancasteri Ülikooli professor Bob Jessop, keda võib pidada mõjukaimaks elusolevaks valitsemis- ning riigiteoreetikuks; California Berkley Ülikooli professor Mark Bevir, kes on üks mõjukamaid tõlgendava poliitikateaduse arendajaid viimastel kümnenditel; ning Soome mõjukaim sotsioloog, Teaduste Akadeemia professor Pertti Alasuutari, kes oma kahe järjestikkuse akadeemia professuuri projekti jooksul on arendanud nn episteemilise valitsetuse („epistemic governance“) kontseptsiooni.  

Teos ilmus raamatusarjas „Palgrave Studies in Relational Sociology,“ mille toimetajad on Nick Crossley Manchesteri Ülikoolist ja Peeter Selg Tallinna Ülikoolist.

Alljärgneval lingil on võimalik raamatut tellida ja tutvuda raamatu sisukorra, ning Jessopi, Beviri ja Alasuutari heakskiitudega.

Lisainfo ja tellimine