Partnerlus

RASI-s algas sotsiaalset kodakondsust käsitlev Horisont 2020 projekt

Euroship konsortsium Oslos

Veebruari lõpus lükati avakohtumisega Oslos käima Horisont 2020 projekt „Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas (EUROSHIP), mis pakub võrdleva vaate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele suunatud poliitikatele Euroopas. Kolmeaastast (2020-2023) projekti juhib Oslo Metropolitan University ja konsortsiumi kuuluvad lisaks Tallinna Ülikoolile partnerid Itaaliast, Saksamaalt, Ungarist, Hispaaniast, Šveitsist ja Belgiast. Projekt osutus edukaks taotlusvoorus, kuhu esitati 14 nõuetekohast taotlust, millest rahastuse pälvisid kolm.

Projekti jaoks on kesksed sotsiaalkaitse süsteemide roll (sealhulgas miinimumpalk), töö digitaliseerumine ja sotsiaalkaitse kättesaadavuse ning sotsiaalse ja poliitilise agentsuse võimalused. Projekt annab uudse sissevaate sellesse, kuidas sotsiaalsed õigused mahendavad elukaare jooksul kogetud riskide mõju ja mõjutavad nõrgas positsioonis olevate inimeste sotsiaalse kodakondsuse võimekust. Teema mitmekülgseks avamiseks kombineeritakse EUROSHIP projektis erinevaid valdkondi (sh majandusteadus, riigiteadused, sotsioloogia), meetodeid ja andmeid: viiakse läbi elukaart käsitlevad intervjuud madalapalgaliste ja väheste oskustega inimestega, analüüsitakse dokumente ning intervjueeritakse eksperte, analüüsitakse kvantitatiivseid andmeid ning kutsutakse kokku sidusgruppide foorumid.

Tallinna Ülikool juhib projektis tööpaketti „Closing gaps in access to quality jobs for young adults“, mille eesmärgiks on uurida mehhanisme, mis aitavad või takistavad noortel selliste töökohtade leidmist, mis annavad neile õigused sotsiaalkaitsele ning päästavad palgavaesusest. Projekti meeskonda RASI-s juhib Marge Unt ning sinna kuuluvad Kadri Täht, Thomas Biegert, Tõnis Saarts, Marti Taru ja Epp Reiska.

Kutsume tööde edenemist jälgima Twitterisse: 

Twitter

Projekti koduleht