< List of atricles and textbooks written by Tõnu Tõnso

Tõnu Tõnso
Senikirjutatud õpikud, artiklid jmt:

1. "Abitud abilised", ajaleht "Edasi", 15.04.1986 a.

2. "Ühe "väljasureva keele" kaitseks", ajaleht "Noorte Hääl", 12.09.1986 a.

3. "Torti jagamas", ajaleht "Nõukogude õpetaja", 20.09.1986 a.

4. "Suunata füüsika maailmas", ajaleht "Noorte Hääl", 21.01.1987 a.

5. "Matemaatika - kas valikaine võimekamatele? (Kõrvaltvaataja märkusi matemaatika tüvihariduse programmi projekti kohta).", ajaleht "Õpetajate Leht", 03.03.1990 a.

6. "Loogika, sõnaheitluse salarelv", ajaleht "Edasi", 22.03.1990 a.

7. "Palgast õppejõule peale jõule", ajaleht "Pedagoogiline Instituut", 30.03.1990 a.

8. "Koolja elust kooli ja eluni", ajaleht "Pedagoogiline Instituut", 18.05.1990 a.

9. "Kui õige pööraks, lükkaks, liigutaks?", "Õpetajate Leht", 26.01.1991 a.

10. "Hullusärk MK*-2", "Haridus", 5., 1991 a.

11. Konkursitöö keskkooli reaalharu õpikute konkursile - (saavutas I koha 10. juunil 1991 a.) (käsikirjas).

12. "Ühe elevandi sünni puhul", ajaleht "Pedagoogiline Instituut", 1.12.1991 a.

13. "Sundkindlustus sunnib ausa autoomaniku jalameheks? (Variatsioonid ühe makstud viisi teemadel)". "Õhtuleht", 16.02.1993a.

14. "Tehted Tambovi konstantidega", ajaleht "Pedagoogikaülikool", 10.05.1993 a.

15. "Loovus - tuhkatriinust printsessiks", (käsikirjas).

16. "Aastanumbri ülesandeid", "Väike Möbius" nr 2, 1991 a.

17. "Uuest õpikust", "Väike Möbius" nr 4, 1993 a., kirjutatud koos A.Veelmaaga

18. "Matemaatika õpetamise võimatusest Eesti Vabariigis", "Haridus", 12. 1993 a.

19. "Matemaatika X klassile", õpik, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Koolibri", 1993 a.

20. "Matemaatika XI klassile", õpik, kirjutatud koos A.Veelmaa ja A. Leviniga, "Mathema", 1995 a.

21. "Matemaatika XII klassile", õpik, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Mathema", 1996 a.

22. "Matemaatika X klassile", õpik, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Mathema", 1996 a.

23. T.Tõnso " O nekotorõh vozmoznostjah dlja ispolsovanija personalnõh EVM pri obuchenii matematike " - Balti riikide teaduslik-metoodilise seminari ettekanne 20.-21. mail 1994 TPÜ-s.

24. "Uuest 11. klassi matemaatikaõpikust", "Õpetajate Leht" 16. jaan. 1995.a.

25. "Uuest 11. klassi matemaatikaõpikust", "Õpetajate Leht" 10. nov. 1995.a.

26. Artikkel kogumikus "Õppekavast ja õppekirjandusest 1993/1994. õ/a.". Artikkel tutvustab ülalmainitud 10. klassi õpikut ja esitab autorite metoodilisi soovitusi nende raamatute järgi õpetavatele õpetajatele.

27. Artikkel kogumikus "Õppekavast ja õppekirjandusest 1994/1995. õ/a.". Artikkel tutvustab ülalmainitud 10. ja 11. klassi õpikut ja esitab autorite metoodilisi soovitusi nende raamatute järgi õpetavatele õpetajatele.

28. Artikkel kogumikus "Õppekavast ja õppekirjandusest 1995/1996. õ/a.". Artikkel tutvustab uut varsti ilmuvat 12. klassi õpikut.

29. "Uudsetest teemadest 11. klassis". Kogumik "Koolimatemaatika XXII", Tartu 1995.

30. "Personaalarvuti kasutamisvõimalustest matemaatika õpetamisel". Kogumik "Koolimatemaatika XXII", Tartu 1995.

31. "Statistics in the Life and in the textbook for the 12th Form" (Statistika igapäevaelus ja uues 12. klassi matemaatika õpikus) Ettekanne Tartu rahvusvaheliselt konverentsilt Arvutusstatistika ja Statistikaharidus , 2. - 8. juuni 1996.a.

32. "Õpikute vedu on kallim kui autori töö?", "Õpetajate Leht" 13. september 1996.a.

33. "Eesti koolis õpetatakse ebateadusi", "Õpetajate Leht" 4. oktoober 1996.a.

34. "Vabanduspalve ühe mitteilmuva õpiku asjus", "Õpetajate Leht" 11. oktoober 1996.a.

35. "Kuidas koostada ülesandeid?" Kogumik "Koolimatemaatika XXIII", Tartu 1996.

36. "Koolimatemaatika Ühenduse talvepäevad", "Õpetajate Leht" 14. veebruar 1997.a.

37. "Millist täienduskoolitust soovib õpetaja?", "Õpetajate Leht" 14. veebruar 1997.a.

38. "Riigieksamid: jah! Nende korraldusviis: Ei!", "Õpetajate Leht" 21. veebruar 1997.a.

39. "Meile meeldib, kui meid tüssatakse?", "Sõnumileht", järjejutt (12 osa) 26. märts - 09. aprill 1997.a.

40. T.Tõnso " Utcebnik matematiki kak sredstvo prosveshenija naroda" - Balti riikide teaduslik-metoodilise seminari ettekanne 29.-31. mail 1997 Käärikul.

41. "Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad", "Õpetajate Leht", 29. august 1997.a.

42. "Kirjastuse "Mathema" töömailt", "Õpetajate Leht", 19. september 1997.a.

43. "Ülevaade T. Tõnso, A.Veelmaa ja A. Levini õpikute seeriast", Matemaatika aineraamat, Tallinn 1997. a.

44. "Arvutitarkvara kasutamisest matemaatika õpetamisel", Matemaatika aineraamat, Tallinn 1997. a.

45. "Kuidas moodustada ülesannetest nn kobaraid?" Kogumik "Koolimatemaatika XXIV", Tartu 1997.

46. "19 miljonit - kas hõisata või kiruda?", "Õpetajate Leht", 28. november 1997.a.

47. "Reformikuulutaja välimääraja", "Õpetajate Leht", 24. detsember 1997.a.

48. "Kas üks punkt sajast või üks punkt viiest?", "Õpetajate Leht", 20. veebruar 1998.a.

49. "Koolimatemaatika Ühenduse talvepäevad", "Õpetajate Leht", 20. veebruar 1998.a.

50. "Matemaatikaõpetajatel oma mailing list", "Õpetajate Leht", 6. märts 1998.a.

51. "Matemaatikaõpetajad käisid Eesti matemaatikapäevadel", "Õpetajate Leht", 14. august 1998.a.

52. "Uuest 9. klassi matemaatika õpikust", "Õpetajate Leht", 14. august 1998.a.

53. "Matemaatika IX klassile", õpik, "Mathema", 1998 a.

54. "Matemaatika X klassile", õpiku kordustrükk, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Mathema", 1998 a.

55. "Kuidas asendada õunad pirnidega?" Kogumik "Koolimatemaatika XXV", Tartu 1998. a.

56. "Kas kriis õpikute kirjastamisel", "Õpetajate Leht", 19. veebruar ja 26. veebruar 1999. a.

57. "Matemaatika XI klassile", õpiku kordustrükk, kirjutatud koos A.Veelmaa ja A.Leviniga, "Mathema", 1999 a.

58. Samal teemal: "Kas arvutid suretavad raamatud välja" (kommentaar Leo Võhandu artiklile "Õpetamisest,
kultuurist ja kultuuri tulevikust"), "Õpetajate Leht", 21. mai 1999. a.

59. "Õpikute tellimisest ja uuest õpikust", "Õpetajate Leht", 29. oktoober 1999. a.

60. "Õppekavas on proportsioonid paigast ära", Õpetajate Leht", 21. jaanuar 2000. a.

61. "Ligadi-logadi mõtlemisest", "Õpetajate Leht", 11. veebruar 2000. a.

62. "Mängust õppekava numbritega", "Õpetajate Leht", 18. veebruar 2000. a.

63. "Arutlusi mitmel teemal", "Õpetajate Leht", 31. märts 2000. a.

64. "Matemaatikutel pole enam kuhugi taganeda", "Õpetajate Leht", 07. aprill 2000. a.

65. "Kellele on ebamäärasus kasulik?", "Õpetajate Leht", 20. aprill 2000. a.

66. "Vastuseks Ago Künnapile", "Õpetajate Leht", 28. aprill 2000. a.

67. "Matemaatika XII klassile", õpiku kordustrükk, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Mathema", 2000. a.

68. "Mõeldes konverentsile "Reaalained ja uus õppekava"", "Õpetajate Leht", 27. oktoober 2000. a.

69. "Kas kõik õpetajad peavad oskama kasutada arvutit?", "Õpetajate Leht", 10. november 2000. a.

70. "Terve mõistus hakkab koju tulema", "Õpetajate Leht", 22. detsember 2000. a.

71. "10 Maramaa võistlust", "Õpetajate Leht", 25. mai 2001. a.

72. "Matemaatika IX klassile", õpiku kordustrükk, "Mathema", 2001. a.

73. "7. klassi matemaatika õpik hilineb", "Õpetajate Leht", 31. august 2001. a.

74. "Matemaatika VII klassile", õpik, "Mathema", 2002. a.

75. "Uuest 7. klassi matemaatika õpikust", "Õpetajate Leht", 1. märts 2002. a.

76. "Loll klassi ees", "Õpetajate Leht", 8. märts 2002. a.

77. "Meenutus ühest ebakompetendist", "Õpetajate Leht", 8. märts 2002. a.

78. "Veel protsentarvutusest", "Õpetajate Leht", 8. märts 2002. a.

79. "Matemaatikaõpetaja kaks infoallikat", "Õpetajate Leht", 31. mai 2002. a.

80. "Arhimeedilised kehad". Artikli põhiautor oli Rein Kolde. Kogumik "Koolimatemaatika XXIX", Tartu 2002.

81. "Matemaatika XI klassile", õpiku kordustrükk, kirjutatud koos A.Veelmaa ja A.Leviniga, "Mathema", 2002 a.

82. "Eestil tuleb käivitada oma LUMA-projekt", "Õpetajate Leht", 24. jaanuar 2003. a.

83. ""Teaching mathematics with a computer" - experiences of two years", TPÜ kirjastus, rahvusvahelisel konverentsil "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" 23. mail peetud ettekande teemaline artikkel.

84. "Kus me oleme ja kuhu me läheme?", "Nädaline", 31. juuli 2003. a.

85. "Miks vajab E Liit Ida-Euroopa maid ja Venemaad?" ,"10 miljardit miinust aastas! Suure euroabi müüt", lühiartiklid väljaandes "Eesti küsimus", 7. august 2003. a.

86. "5,7 miljardit euroabi - kas hõisata või muretseda", "Äripäev", 11. august 2003. a.

87. ""Ei" iseseisvuse loovutamisele", "Õpetajate Leht", 05. september 2003. a.

88. "Faktidest, mis räägivad Euroopa poolt", "Õpetajate Leht", 19. september 2003. a.

89. "Krüptoaritmeetika ülesandeid eesti keeles", kogumik "Koolimatemaatika XXX", Tartu, 2003. a.

90. "Programmide Poly ja PolyPro eestikeelsed kasutajaliidesed on valmis", "Õpetajate Leht", 21. november 2003. a.

91. "Programmi GrafEq eestikeelne toetusleheküljestik", "Õpetajate Leht", 21. november 2003. a.

92. "Jälle zhanri kriis", "Õpetajate Leht", 23. jaanuar 2004. a.

93. "Matemaatika õpetamise materjalid Internetis", "Õpetajate Leht", 28. mai 2004. a.

94. "Cryptarithms and alphametics"",Liepaja, Liepaja Pedagoogikaakadeemia, ettekanne konverentsil "Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives" ja artikkel konverentsi artiklite kogumikus (lk 139-143), 7. ja 8. mai 2004. a.

95. "Matemaatika X klassile", õpiku kordustrükk, kirjutatud koos A.Veelmaaga, "Mathema", 2004. a.

96. "Ettevaatust - ainekava ja selle projektid!", "Õpetajate Leht", 28. jaanuar 2005. a.

97. "Eesti koolimatemaatika arengu mõjutajad I", "Õpetajate Leht", 11. märts 2005. a.

98. "Eesti koolimatemaatika arengu mõjutajad II", "Õpetajate Leht", 26. märts 2005. a.

99. "Eesti müüdi välisomandisse võileivahinnaga", "Kesknadal", 20. aprill 2005. a. (originaalpealkiri oli: Eesti Vabariigi koguvälisvõlast)"

100. "Computer Animations with "Mathematica"",Vilnius, Vilniuse Ülikool, ettekanne konverentsil "Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives" ja artikkel konverentsi artiklite kogumikus (lk ...-...), 13. ja 14. mai 2005. a.

101. "Eesti Vabariigi väliskaubandusbilansist", "Õpetajate Leht", 27. mai 2005. a.

102. "Su Doku – mitte ainult lihtne jaapani loogikamäng", "Eesti Päevaleht", 17. juuni 2005. a.

103. Keerdülesanded ajakirja "Horisont" kõigis numbrites 1999. a., 2000. a., 2001. a., 2002. a., 2003. a., 2004. a. ja 2005. a.


Tagasi Tõnu Tõnso koduleheküljele                                Kiri koostajale

Viimased muutused tegin 26. juunil 2005. a.